Guide: Hvilket kød er bedst for dig og klimaet?

Af Birgitte Mie Hansen, klinisk diætist.

Foto: Shutterstock

Guide: Hvilket kød er bedst for dig og klimaet?

“Spis mindre kød vælg fisk og bælgfrugter”. Sådan lyder et af de nye danske kostråd. Baggrunden for rådet er, at vi danskere spiser langt mere kød, end hvad der sundhedsmæssigt er godt for os, og den mængde har også en negativ virkning på klimaet. 

Men hvilken type kød, du vælger, har faktisk også en betydning både for klimaet og din sundhed.

Fødevareguiden giver dig her et hurtigt overblik over klimabelastningen fra de forskellige typer af kød.

 

Oksekød og lammekød belaster klimaet mest

Det, som batter mest i forhold til klimaet, er at skrue ned for indtaget af okse- og lammekød. Lammekød belaster nemlig klimaet med 21,4 kg CO2-ækv. pr. kg fødevare og oksekød med 13,9 kg CO2-ækv. pr. kg fødevare.

Kød indeholder mange gode næringsstoffer såsom protein og forskellige vitaminer, men i den mængde, som vi danskere spiser, kan vores kødindtag have en negativ effekt på vores sundhed. Det er primært forarbejdet kød såsom kødpålæg, pølser og bacon og det røde kød som okse-, kalve-, lamme- og svinekød, der kan have en negativ effekt på vores sundhed, hvis vi spiser mere end de anbefalede 350 g kød om ugen.

Når man taler om fødevarernes klimaaftryk, er det vigtigt at understrege, at der findes flere forskellige opgørelser af fødevarers klimaaftryk, men at der her tages udgangspunkt i de mest anvendte.

Nedenfor kan du derfor se, hvilke kødtyper som kan være gode at erstatte noget af dit okse- og lammekød med. Det, der står øverst, belaster mindst.

 

Fisk – 3 kg CO2-ækv. pr. kg fødevareSild har en lille klimabelastning

Generelt belaster fisk og skaldyr klimaet betydelig mindre end oksekød og lammekød, men der er meget stor variation i klimabelastningen alt afhængig af, hvilke fisk og skaldyr du vælger. Faktisk så spænder variationen mellem 0,7-28 kg CO2-ækv. pr. kg fødevare

. Vælger du disse,er belastningen lavere end hos æg:

  • Muslinger
  • Østers
  • Sild
  • Makrel
  • Brisling
  • Aborre

De næstbedste valg er: 

  • Torsk
  • Sej
  • Laks

Hummer belaster klimaet på linje med lammekød og pillede, frosne rejer belaster klimaet næsten på linje med oksekød, så derfor er det optimalt ikke at købe disse fødevarer alt for tit.

I forhold til din sundhed giver det også god mening at bytte noget af kødet ud med fisk og skaldyr, så du når anbefalingen, som lyder på ca. 350 g fisk om ugen. Rent sundhedsmæssigt er det dog en god idé at variere mellem fiskene, da der kan være problematiske stoffer i fisk såsom kviksølv og dioxin. 

Æg 2 kg CO2-ækv. pr. kg fødevareæg har en lille klimabelastning

Man kan selvfølgelig diskutere, hvorvidt æg er kød, men ligesom kød bidrager æg med proteiner og mange vitaminer og mineraler, men uden at belaste klimaet nær så meget som okse- og lammekød. Og i forhold til sundheden så er der ikke den samme negative effekt på sundheden, som ses ved indtag af rødt kød, altså okse-, kalve-, lamme-, og svinekød. 

 

Plantebaserede køderstatningsalternativer – 3 kg CO2-ækv. pr. kg fødevareplantebaseret kødalternativer

Det er da ikke kød, sidder du måske og tænker. Og nej, det er det da heller ikke. Men vi oplever, at flere begynder at vælge de plantebaserede alternativer såsom tofu, plantefars og veganske pølser, og derfor er det interessant at se, hvor meget de belaster klimaet sammenlignet med rigtigt kød. Der er dog variation i klimabelastningen inden for produkterne, så 2 kg CO2-ækv. pr. kg fødevare er blot en gennemsnitsværdi. Som tommelfingerregel kan man sige, at jo mere forarbejdet et produkt er, jo mere belaster det klimaet, og jo mindre sundt er det også generelt set for dig. Hvorvidt et produkt er forarbejdet eller ej, kan du se, ved at læse på ingredienslisten. Er produktet primært lavet af ingredienser såsom sojaprotein og andre ingredienser, som du næsten ikke kan udtale navnet på, ja så er det et forarbejdet produkt.

Læs også:  Guide: Sådan spotter du de sundeste plantebaserede færdigretter

 

Kylling – 4 kg CO2-ækv. pr. kg fødevarekylling belaster klimaet langt mindre end oksekød

Erstatter du noget af dit oksekød med kylling, så har det både en sundhedsmæssig og klimamæssig gevinst. Klimamæssigt belaster kylling klima en fjerdedel af, hvad oksekød gør. Vil du have mest klimabesparelse for pengene, så gå efter en hel kylling. Den frosne hele kylling belaster klimaet lidt mere end den ferske hele, men stadig mindre end den udskårne kylling.

Og når det kommer til din sundhed, så går fjerkræ ind under det, som vi kalder det lyse kød, der ikke synes at have den samme negative konsekvens for din sundhed som det røde kød. 

 

Svinekød – 6 kg CO2-ækv. pr. kg fødevaresvinekød belaster klimaet langt mindre end oksekød

Som du kan se, belaster svinekød mindre end okse- og lammekød. Men sundhedsmæssigt giver det stadig god mening, at svinekød ikke er på menuen flere gange om ugen, idet det hører under det røde kød, som kan have en negativ effekt på din sundhed, hvis du spiser for meget af det 

 

Kilder:

Tabel over fødevarernes klimaaftryk

Concitos rapport fra 2019: Klimavenlig madvaner

Altomkost.dk “De nye officielle kostråd- godt for sundhed og klimaet”

Cancer.dk: Kød fra okse, svin og lam som årsag til kræft