Hvad står mærkerne for – og ikke for?

Af Birgitte Mie Hansen, klinisk diætist.

Foto: Fødevareguiden

Hvad står mærkerne for – og ikke for?

Fødevaremærkerne rummer hver især forskellige værdier såsom høj dyrevelfærd, sundhed, social ansvarlighed m.m., og derfor kan de være en hjælp til hurtigt at spotte de varer, som netop matcher dine værdier og behov. 

Men husk, at det enkelte mærke kun rummer få værdier og derfor også har begrænsninger. 

Så hvis mærkerne skal være en hjælp for dig, skal du vide, hvad mærkerne står for, men lige så vigtigt, hvad de ikke står for!

For at hjælpe dig på vej har Fødevareguiden listet de ti fødevaremærker, som vi mener er de vigtigste for dig at kende, og set på, hvad mærkerne står for og ikke står for.

 

Ø-mærketDet danske økologi mærke

Hvad står mærket for?

Høj dyrevelfærd, miljøhensyn, begrænsning af tilsætningsstoffer, ingen brug af sprøjtemidler (pesticider) og kunstgødning, intet kunstigt sukker, ingen GMO (gensplejset foder).

Hvad står mærket ikke for?

Ernæring: Mærket forholder sig ikke til næringsstofferne i en fødevare, hvilket betyder, at fx fedtindhold, salt og sukkerindhold kan være højt i økologiske produkter. 

Så er det vigtigt for dig at spise økologisk samtidig med, at du vil begrænse indtaget af fx sukker, kan du forsøge at finde et produkt med både Nøglehulsmærket og Ø-mærket. 

Klimaet: Både økologisk og konventionelt landbrug belaster miljøet og klimaet med kvælstof, metan og lattergas. Groft sagt kan man sige, at den konventionelle produktion i dag belaster mere end den økologiske per hektar, mens den økologiske produktion belaster mere end den konventionelle per produceret enhed. Det skyldes, at økologisk landbrug skal bruge mere areal for at producere den samme mængde vare, da udbyttet per hektar er mindre (Kilde: Concito, Danmarks grønne tænketank).

Du kan læse mere om mærket Ø-mærket her.

 

EU´s ØkologimærketEu´s økologimærke

Hvad står mærket for?

Høj dyrevelfærd, miljøhensyn, begrænsning af tilsætningsstoffer, ingen brug af sprøjtemidler (pesticider) og kunstgødning, intet kunstigt sukker, ingen GMO (gensplejset foder).

 

Hvad står mærket ikke for?

Ernæring: Mærket forholder sig ikke til næringsstofferne i en fødevare, hvilket betyder, at fx fedtindhold, salt og sukkerindhold kan være højt i økologiske produkter. 

Så er det vigtigt for dig at spise økologisk samtidig med, at du vil begrænse indtaget af fx sukker eller fedt, kan du forsøge at finde et produkt med både Nøglehulsmærket og Økologimærket. 

Klimaet: Både økologisk og konventionelt landbrug belaster miljøet og klimaet med kvælstof, metan og lattergas. Groft sagt kan man sige, at den konventionelle produktion i dag belaster mere end den økologiske per hektar, mens den økologiske produktion belaster mere end den konventionelle per produceret enhed. Det skyldes, at økologisk landbrug skal bruge mere areal for at producere den samme mængde vare, da udbyttet per hektar er mindre (Kilde: Concito, Danmarks grønne tænketank).

Du kan læse mere om EU’s Økologimærke.

 

Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse Dyrevelfærdsmæret, Anbefalet af dyrenes beskyttelse

Hvad står mærket for?

Høj dyrevelfærd.

 

Hvad står mærket ikke for?

Mærket er udelukkende et blåstempel i forhold til dyrevelfærd, hvilket betyder, at mærket ikke forholder sig til fx ernæring, økologi eller klima. Er disse værdier vigtige for dig, skal du finde en vare, som både har mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse og Nøglehulsmærket (ernæring), eller som har mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse og Ø-mærket.

Se mere på Dyrenes Beskyttelses hjemmeside, hvis du vil vide mere om mærket

 

NøglehulsmærketDanmarks officielle ernæringsmærke

Hvad står mærket for?

Ernæring med fokus på: mindre sukker, mindre fedt, mindre salt og flere kostfibre.

 

Hvad står mærket ikke for?

Afgrænset sundhedsbegreb: Nøglehulsmærket sidder på de varer, som er det sundeste alternativ inde for en produktgruppe. Sagt på en anden måde, så sidder Nøglehulsmærket ikke nødvendigvis på de sundeste varer, men på det sundeste alternativ inden for en produktgruppe. Det kunne fx være produktgruppen pålæg eller morgenmadsprodukter. 

Det, du skal være opmærksom på, er, at sundhed her er defineret som:

  •  mindre salt, mindre sukker, flere fibre, mindre fedt og mindre mættet fedt. 

Tillægger du fødevarer andre sundhedsværdier fx intet kunstigt sukker, kræftfremkaldende nitrit og sprøjtegifte, så hjælper Nøglehullet dig ikke. Disse værdier forholder Nøglehulsmærket sig nemlig ikke til. Læs mere

Kriterierne for nøglehulsmærkede fødevarer betyder altså, at du kan finde masser af nøglehulsmærkede forarbejdede fødevarer såsom kød- og kyllingepålæg. Disse fødevarer ved man er kræftfremkaldende, hvilket er årsagen til, at Fødevarestyrelsen og Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at vi begrænser disse varer til et minimum.

Målgruppe: Mærket henvender sig udelukkende til raske voksne, hvilket betyder, at varerne ikke som udgangspunkt altid er velegnede til fx børn eller mennesker med en livsstilssygdom såsom diabetes, forhøjet blodtryk m.m.

Dyrevelfærd, miljø og klima: Mærket forholder sig heller ikke til hverken dyrevelfærd, miljø, klima eller begrænsning af tilsætningsstoffer og sprøjtegifte. Er nogle af disse værdier også vigtige for dig, skal du også se efter mærker, som forholder sig til dem.

Ønsker du at vide mere om Nøglehulsmærket, så se her Altomkost.dk.

 

FuldkornsmærketVælg fuldkorn først

Hvad står mærket for?

Ernæring med fokus på højt indhold af fuldkorn. Fødevaren skal også leve op til krav for Nøglehulsmærket.

 

Hvad står mærket ikke for?

Målgruppe: Mærket henvender sig udelukkende til raske voksne, hvilket betyder, at varerne ikke altid er velegnede til fx små børn, da kostfiberindholdet er meget højt. Læs mere om små børn og fibre her.

Dyrevelfærd, miljø og klima: Mærket forholder sig heller ikke til hverken dyrevelfærd, miljø eller begrænsning af tilsætningsstoffer og sprøjtegifte. Er nogle af disse værdier også vigtige for dig, skal du også se efter mærker, som forholder sig til dem.

Har du lyst til at vide mere om Fuldkornsmærket, så læs mere på mærkets hjemmeside Fuldkorn.dk.

FairtrademærketFairtrade logo

Hvad står mærket for?

Bæredygtighed, men afgrænset til et økonomisk, socialt og miljømæssigt aspekt.

 

Hvad står mærket ikke for?

Ikke alle fairtrademærkede varer er økologiske. Det er ofte dyrt og besværligt at omlægge til økologi, og hvis Fairtrade krævede, at alle kooperativer og plantager skulle omlægge til økologi, ville det betyde, at de svageste ikke kunne være med. Så hvis økologi er vigtigt for dig, så se efter varer, som har både Fairtrademærket og Ø-mærket.

Ernæring: Fairtrademærket siger heller ikke noget om næringsværdien i varen, så er det vigtigt for dig, hvor meget sukker eller salt, der er i en vare, så kig på varedeklarationen eller find en vare, der også har fx Nøglehulsmærket.

Du kan læse mere om Fairtrademærket.

 

MSC-mærketMSC-mærket, bæredygtigt fiskeri

Hvad står mærket for?

Miljøvenlig og bæredygtig produktion.

 

Hvad står mærket ikke for?

Ernæring: Mærket forholder sig ikke til ernæring, hvilket betyder, at du kan have et MSC-mærket produkt, som fx indeholder langt mere salt, end man vil anbefale. Så er ernæring vigtigt for dig, så gå efter varer, som også har Nøglehulsmærket.

Sundhed: Mærket fortæller dig heller ikke noget om, hvorvidt der fx er et højt niveau af uønsket kemi i fisken. Uønsket kemi kan være ophobet i eksempelvis tun eller komme fra den dåse (fx bisfenol A), som tunen eller hvilken som helst anden fisk er i. Desværre findes der ikke noget mærke, som kan hjælpe dig med disse bekymringer, og der er heller ikke nogle regler om, at det skal stå på varen. Her gælder det bare om at vide disse ting! Den bedste måde at begrænse indtaget af uønsket kemi er at spise forskellige typer af fisk.

Læs guiden “Dåsetun – hvad er det bedste valg?”

Brug af bundtrawl: MSC-mærkets accept af bundtrawl er kritiseret af flere miljøorganisationer. Bundtrawl er en type net, der slæbes efter en båd. Denne type fiskeri påvirker havbundens plante- og dyreliv negativt. Alligevel mener Forbrugerrådet Tænk, at MSC er et godt valg, hvis du vil vælge at støtte bæredygtigt fiskeri, hvor der er taget hensyn til miljøet (Kilde: Tænk).

Vil du gerne have fisk, som er fanget skånsomt og miljøvenligt uden brug af bundtrawl, så kan du se om du kan finde fisk med mærket NaturSkånsom.

Læs her og bliv klogere på mærket. 

 

NaturSkånsomNaturSkånsom-mærket

Hvad står mærket for?

Miljøvenligt, skånsomt og bæredygtigt fiskeri.

 

Hvad står mærket ikke for?

Sundhed: Mærket fortæller dig ikke noget om, hvorvidt der fx er et højt niveau af uønsket kemi i fisken. Uønsket kemi kan være tungmetallet kviksølv eller miljøgiften dioxin, som er opkoncentreret i fisken. Desværre findes der ikke noget mærke, som kan hjælpe dig med disse bekymringer, og der er heller ikke nogen regler om, at det skal stå på varen. Her gælder det bare om at vide disse ting! Den bedste måde at begrænse indtaget af uønsket kemi er at spise forskellige typer af fisk.

Læs mere om Naturskånsom mærket.

 

ASC-mærketasc-mærket

Hvad står mærket for?

Miljøvenlig drift, bæredygtig produktion og social ansvarlighed.

 

Hvad står mærket ikke for?

Miljøvenlig og bæredygtig produktion er ikke ensbetydende med en økologisk produktion. Så er det vigtigt for dig, at fisken også er økologisk, så gå efter produkter som både har ASC-mærket og Ø-mærket. Forskellen ligger bl.a. i, at økofisk er fodret med økofoder og næsten ingen medicin får. Læs mere om økologisk fisk. 

Læs mere om ASC- mærket.

 

VarefaktaDansk varefakta

Hvad står mærket for?

Gennemskuelighed og tillid til varedeklarationen.

 

Hvad står mærket ikke for?

Mærket forholder sig udelukkende til informationen på varedeklarationen og intet andet. Selve indholdet, kvaliteten og produktionen af varen forholder mærket sig ikke til.

Ønsker du at blive klogere på mærket, så læs mere her på Varefaktas hjemmeside.

 

 

Ingen mærker viser dig vej hen til klimavenlige fødevarer

Som du måske bemærkede i gennemgangen, så er der ingen mærker, som hjælper dig, hvis det er vigtigt for dig, at varen er klimavenlig. Dermed ikke sagt, at fødevareproducenter ikke forholder sig til klimaaspektet, for det er der mange, som gør. Der er bare ingen mærker, som decideret guider dig hen til de mest klimavenlige fødevarer.

Men Danmark får et statskontrolleret klimamærke, muligvis i udgangen af 2022.

 

Læs også guiden: “Sådan spiser du mere klimavenligt”. 

 

Intet mærke favner hele bæredygtighedsaspektet

Som du måske også har bemærket, så er det også kun dele af bæredygtighedsaspektet, som nogle af mærkerne repræsenterer. Det kan måske virke paradoksalt, når vi i disse år som forbrugere opfordres til at forbruge bæredygtigt, også når det kommer til fødevarer. 

Men et bæredygtigt fødevarevalg er ret komplekst, fordi der er rigtig mange parametre inden for bæredygtighedsbegrebet såsom klima, vandforbrug, pesticider, arealanvendelse, dyrevelfærd, sundhed m.m., og ofte er det, der er godt for noget, skidt for noget andet.

Fx belaster spanske tomater klimaet mindre end danske drivhustomater, men de belaster vandressourcerne meget, mens de danske drivhustomater ikke udgør et problem i forhold til vand, fordi vi har vand nok i Danmark, så hvad skal man prioritere? Vand eller klima?

For dig som forbruger så handler det egentlig om, at du skal træffe dit valg, helst ud fra grundige overvejelser, hvor du vægter forskellige parametre fx dyrevelfærd, mindre brug af sprøjtemidler, social ansvarlighed m.m og så finde mærker, som kan guide dig til disse værdier.

 

Læs også artiklen:Ti spørgsmål til eksperten i bæredygtige og klimavenlige fødevarer”.