Farvestoffet E171 er potentielt sundhedsskadeligt – er det i din mad?

Af Birgitte Mie Hansen, klinisk diætist.

Foto: Fødevareguiden

Farvestoffet E171 er potentielt sundhedsskadeligt er det i din mad?

Tilsætningsstoffet titandioxid har i mange år været populært at bruge som hvidt farvestof i en lang række fødevarer. Men det ser nu ud til, at stoffet snart bliver forbudt, da ny forskning viser, at tilsætningsstoffet ikke længere er sikkert at bruge i fødevarer.

 

Stoffet kan potentielt skade vores DNA

Tilsætningsstoffet titandioxid er i dag godkendt i EU til brug i fødevarer som levnedsmiddelfarve. Stoffet er et naturligt forekommende farvepigment, som bruges f.eks. til at få slik, dressinger og glasur til at fremstå kridhvidt. Udover i fødevarer så er det også blevet flittigt brugt i plejeprodukter, maling og medicin.

Der har dog i årevis været mistanke om, at stoffet kunne have en sundhedsmæssig skadelig virkning. 

Det fik i 2016 EU´s videnskabelige komite EFSA til at undersøge den sundhedsmæssige risiko ved brug af titandioxid i vores mad.

Efter at have set på tusindvis af forskningsstudier, som blandt andet har set på, hvordan titandioxid optages i vores krop, konkluderede EFSA i maj 2021, at titandioxid ikke er sikkert at tilsætte mad og drikkevarer.

Det skyldes primært, at EFSA ikke kan udelukke, at indtag af stoffet kan beskadige menneskers arvemateriale (DNA). Når et stof vurderes at kunne forårsage skader på DNA, medfører det en forøget mistanke om, at stoffet måske kan være kræftfremkaldende. Ifølge EFSA indikerer tilgængelige studier af titandioxid også, at stoffet kan have et potentiale for at forårsage inflammation samt påvirke menneskers nervesystem.

Herudover tyder det på, at stoffet kan ophobes i vores krop, hvis vi spiser noget med stoffet i, hvilket gør det vanskeligt at sætte en sikker grænseværdi for stoffet, og derfor er løsningen et forbud.

 

Forbrug mod brug af stoffet i 2022

Men hvad så nu? Ja, EFSA har ikke myndighed til at forbyde stoffet, de kan kun rådgive omkring det ud fra deres risikovurderinger. Det er EUKommissionen, der på baggrund af EFSA´s risikovurderinger skal tage en beslutning om den fremtidige brug af E171 i fødevarer.

EU kommissionens forslag om et forbrug mod titandioxid som tilsætningsstof i madvarer fra 2022 er blevet godkendt af alle medlemslandene.

Men er stoffet så væk fra vores mad i når vi snart går ind i 2022?

Nej, sådanne overgange kan tage lang tid. For det første er der en del lagre med varer med titandioxid, som skal bruges op, hvilket kan tage tid, da mange af varerne har meget lang holdbarhed. Og for det andet så skal fødevareproducenterne også have noget tid at udfase brugen af stoffet.

Frankrig forbød i januar 2020 brugen af titandioxid, hvor de fik otte måneder til at udfase brugen af stoffet. I flere andre lande er brugen af titandioxid stort set forsvundet fra ingredienslisterne på fødevarer, som blot for et par år siden indeholdt stoffet.

Nogle fødevarevirksomheder herhjemme er så småt begyndt at udfase brugen af titandioxid, men det ændrer stadig ikke på, at der lige nu (november 2021) er masser af varer på hylderne i de danske supermarkeder, som indeholder stoffet.

 

Hvilke fødevarer indeholder ofte E171?

Hvis du allerede nu gerne vil undgå stoffet, så kan du altid finde det i varedeklarationen, hvor det altid skal fremgå i ingredienslisten.

Som du kan se her på billederne, så står det enten oplyst som E171 eller som titandioxid. Det vil altid stå under “farvestoffer”.

Foto: Fødevareguiden.

Det er primært varer, som har en meget hvid farve, hvor titandioxid kan være i dvs.:

  • Dressinger
  • Sandwichspread
  • Slik
  • Tyggegummi
  • Glasur
  • Kagekrymmel
  • Hvid fondant

 

Fødevareguiden har været på indkøb og har fundet et par eksempler på madvarer med E171.

Det er de varer, som du finder på artiklens øverste billede og nedenstående varer.

Husk, at der som sagt kun er tale om en lille stikprøve

Slik

Tyggegummi

Dressing og sandwich spread

Til kage og konfekt

 

Kilder: