Gammeldags og hurtigmodnet sild, hvad er forskellen?

Af Birgitte Mie Hansen, klinisk diætist.

Foto: Shutterstock

Gammeldags og hurtigmodnet sild, hvad er forskellen?

For ca. 45 kr. kiloet kan du få en spand “marinerede sild”, men betaler du ca. tre gange så meget, kan du få et glas gammeldags modnet marinerede sild. 

Men hvad er det egentlig, du betaler så meget mere for? Og er der smagsmæssigt en forskel? 

Det giver Fødevareguiden dig et hurtigt overblik over her. 

 

Marinerede sild kontra gammeldags modnede sild

Når du skal vælge marineret sild, er der basalt set kun to slags at vælge imellem:

  • Gammeldags modnede sild
  • Hurtigmodnede sild.

Gammeldags modnede sild bliver lagt hele i en tønde sammen med salt, sukker og krydderier. De modner derefter ved hjælp af sildens egne naturlige enzymer i mellem seks måneder og helt op til et år. Der tilsættes ikke kunstige modningsmidler ved denne metode.

Først når silden er færdigmodnet, fileteres den, og skindet flås af. 

Sildefileterne udvandes forsigtigt og lægges i den smagsgivende lage med bl.a. eddike, sukker og udvalgte krydderier.

Ergo er dette en meget bekostelig og langsommelig proces.

”Gammeldags modnet sild” er en beskyttet kvalitetsbetegnelse og kaldes også tøndemodning. Fødevaremyndighederne kontrollerer, at fremstillingsreglerne overholdes.

 

Hurtigmodnede sild bliver fileteret og derefter lagt i en stærk opløsning af eddike og salt, som sprænger cellerne i silden og gør den spiseklar på et par uger. Sagt på en anden måde, så ligger de i en enzymlage, hvor modningsprocessen går væsentligt hurtigere end ved de gammeldags modnede sild. De hurtigtmodnede sild er som regel skåret i mindre, spiseklare bidder. (Forbrugerrådet Tænk).

 

Som regel står det foran på glasset, hvis silden er gammeldags modnet. Men står der ikke andet end marinerede sild, så kan du gå ud fra, at der er tale om de hurtigmodnede sild.

 

Er der smagsmæssig forskel?

Ja, det er der. De to forskellige modningsprocesser giver sildene forskellig smag.

Sild, som er langsomt modnet, har mange smagsnuancer, og smagen er afrundet og fyldig, fordi modningen sker langt mere nænsomt end ved hurtigmodningsmetoden, således at smag og konsistens i højere grad beskyttes.

Smagsmæssigt har de hurtigmodnede sild en mindre nuanceret sildesmag end gammeldags modnede sild, fordi de er modnet med en noget mere hårdhændet behandling end de gammeldags modnede sild.

 

Prisen varierer meget 

Prisen på marinerede sild varierer meget. Kvaliteten hænger langt hen ad vejen sammen med prisen.

De hurtigmodnede marinerede sild i spand er de billigste. Her kan du få spande til mellem 45-78 kr. kiloet.

De gammeldags modnede sild er typisk dyrere end de hurtigmodnede sild. Her varierer priserne også meget, men koster fra ca. 130 kr. pr. kg til langt over 190 kr. kiloet.