Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
brev
fodevare
vidste_du_at

Guide: 8 fødevaremærker, som er gode for dig at kende

Af Birgitte Mie Hansen, klinisk diætist.

Guide: 8 fødevaremærker, som er gode for dig at kende

Med over 50 fødevaremærker som dagligt møder os, kan man hurtigt blive mere forvirret end handlekraftig. Derfor har Fødevareguiden gjort valget lidt lettere for dig ved udvælge de 8 fødevaremærker, som vi mener, er de vigtigste for dig at kende.

Mærkerne er udvalgt, fordi vi mener de:

 • Kommer fra troværdige myndigheder eller organisationer
 • Reelt gør en forskel, da de stiller høje krav til produkterne
 • Afspejler de værdier, som de fleste danskere finder relevante

 

Ø-mærket

Om mærket

Ø-mærket med teksten “Statskontrolleret økologisk” kan frivilligt sættes på økologiske fødevarer, når de er produceret under økologikontrol i Danmark.

Ø-mærket med teksten “Statskontrolleret økologisk” fortæller, at det er de danske myndigheder, der har ført kontrol med den gård eller virksomhed, der sidst har forarbejdet, pakket eller mærket et økologisk produkt.

Fødevarer med Ø-mærket skal følge EU’s økologiforordning, der indeholder regler for produktion, import og mærkning af økologiske fødevarer.

Hvad står mærket for?

Dyrevelfærd, miljøhensyn, begrænsning af  tilsætningsstoffer, ingen brug af sprøjtemidler (pesticider) og kunstgødning, ingen kunstig sukker, ingen GMO (gensplejset foder)

Hvad står mærket ikke for?

Ernæring: Mærket forholder sig ikke til det ernæringsmæssige aspekt af en fødevare, hvilket betyder, at fx. fedtindhold, salt og sukkerindhold kan være højt i økologiske produkter. Så er det vigtigt for dig at spise økologisk samtidig med, at begrænse indtaget af fx. sukker, kan du forsøge at finde et produkt med både nøglehulsmærket og økologimærket. Det kan være en vanskelig opgave, så gør derfor op med dig selv, hvad den vigtigste værdi er for dig, hvis det ikke lykkes at finde en vare med begge mærker. Alternativt kan man vælge at begrænse mængden af det økologiske sukkerholdige produkt, eller spise den mængde man har lyst til, og så skære ned på sukkeret et andet sted i ens mad.

Klimaet: Både økologisk og konventionelt landbrug belaster miljøet og klimaet med kvælstof, metan og lattergas. Groft sagt kan man sige, at den konventionelle produktion i dag belaster mere end den økologiske per hektar, mens den økologiske produktion belaster mere end den konventionelle per produceret enhed. Det skyldes, at økologisk landbrug skal bruge mere areal for at producere den samme mængde vare, da udbyttet per hektar er mindre (Kilde: Concito, Danmarks grønne tænketank).

Læs mere

Hvem står bag 

Ø-mærket er et officielt dansk mærke.

Kriterier

Mad der mærkes som økologisk skal:

 • være fremstillet af råvarer, som stammer fra autoriserede økologiske landbrug.
 • være fremstillet uden brug af GMO eller ioniserende stråling.
 • indeholde 100 procent økologiske ingredienser. For sammensatte produkter skal mindst 95 procent af indholdet være økologisk.
 • være dyrket uden brug af giftige sprøjtemidler.
 • have forhold, som imødekommer dyrenes naturlige adfærd og behov –  såsom plads, frisk luft samt økologisk foder.
 • være produceret uden brug af unødige kunstige farvestoffer og aromaer, konserverings- eller sødemidler. Kun de allermest nødvendige er tilladt.

Kontrol

Kontrollen af brugen af mærket er delt mellem NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

Variationer af mærket

Mærket kan være sort eller rødt.

Links:

Du kan læse mere om mærket Ø-mærket.

Anbefalet af Dyrenes beskyttelse

Om mærket 

Anbefalet af Dyrenens beskyttelse-mærket viser, at kød med mærket kommer fra køer, svin, får og lam, fjerkræ, kronvildt, bison samt æg, der er godkendt af Dyrenes Beskyttelse. For at blive godkendt af Dyrenes Beskyttelse skal dyr opdrættes med god dyrevelfærd.

Hvad står mærket for?

Dyrevelfærd. Der stilles højere krav til dyrevelfærden end der gør i økologi mærket.

Hvad står mærket ikke for?

Mærket er udelukkende et blåstempel i forhold til dyrevelfærd, hvilket betyder, at mærket ikke forholder sig til fx. ernæring, økologi eller klima. Er disse værdier vigtige for dig, skal du finde en vare, som både har mærket Anbefalet af dyrenes beskyttelse og nøglehulsmærket (ernæring), eller som har mærket Anbefalet af dyrenes beskyttelse og økologimærket.

Læs mere

Hvem står bag

Dyrenes Beskyttelse ejer mærket. Det er en privatfinansieret medlemsorganisation.

Kriterier 

Kriterierne for at få Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse-mærket er fastsat af Dyrenes Beskyttelses faglige eksperter. For at få mærket skal landmænd og producenter sørge for, at deres dyr oplever de Fem friheder:

 1. Frihed til at udtrykke normal adfærd
 2. Frihed fra ubehag
 3. Frihed fra sult og tørst
 4. Frihed fra smerte, skade og sygdom
 5. Frihed fra frygt og lidelse

Dyrenes Beskyttelse stiller krav om, at De Fem Friheder både gælder i produktionen, under transport, og når dyrene er på slagteriet.

Kontrol 

Dyrenes Beskyttelse kontrollerer selv brugen af mærket, og besøger årligt alle producenter, der benytter mærket.

Links

Se mere Dyrenes beskyttelses hjemmeside, hvis du vil vide mere om mærket

 

Nøglehulsmærket

Om mærket

Nøglehullet er Miljø- og Fødevareministeriets officielle ernæringsmærke. Mærkningen er frivillig.

Nøglehulsmærket siger noget om det sundeste alternativ inde for en produktgruppe.

Hvad står mærket for?

Ernæring med fokus på: mindre sukker, mindre fedt, mindre salt og flere kostfibre

Hvad står mærket ikke for?

Afgrænset sundhedsbegreb: Som sagt, sidder Nøglehulsmærket på de varer, som er det sundeste alternativ inde for en produktgruppe. Sagt på en anden måde, så sidder nøglehulsmærket ikke nødvendigvis på de sundeste varer, men på det sundeste alternativ inde for en produktgruppe. Det kunne fx være produktgruppen pålæg eller morgenmadsprodukter. 

Det, du skal være opmærksom på, er, at sundhed her er defineret som mindre salt, mindre sukker, flere fibre, mindre fedt og mindre mættet fedt. Tillægger du fødevarer andre sundhedsværdier fx ingen kunstig sukker, kræftfremkaldende nitrit og sprøjtegifte, ja så hjælper Nøglehullet dig ikke! Disse værdier forholder Nøglehulsmærket sig nemlig ikke til.

Kriterierne for nøglehulsmærkede fødevarer betyder altså, at du kan finde masser af nøglehulsmærkede forarbejdede fødevarer såsom pålæg. Disse fødevarer ved man er kræftfremkaldende, hvilket er årsagen til at Fødevarestyrelsen anbefaler at man maks. spiser et stykke pålæg om dagen, og Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at vi kun spiser pålæg ved særlige lejligheder. Så pålæg, fx en pakke skinke, kan få et Nøglehul, hvis det fx indeholder mindre mættet fedt, salt eller fedt end en almindelig pakke skinke.

Målgruppe: Mærket henvender sig udelukkende til raske voksne, hvilket betyder, at varerne ikke som udgangspunkt altid er velegnede til fx. børn eller mennesker med en livsstilssygdom såsom diabetes, forhøjet blodtryk m.m.

Dyrevelfærd, miljø og klima: Mærket forholder sig heller ikke til hverken dyrevelfærd, miljø, klima eller begrænsning af tilsætningsstoffer og sprøjtegifte. Er nogle af disse værdier også vigtige for dig, skal du se efter varer, som også forholder sig til dem.

Læs mere

Hvem står bag 

Nøglehullet er et officielt skandinavisk mærke.

Kriterier

Der gælder en række regler for brug af Nøglehulsmærket.

Mad, madretter og opskrifter med Nøglehullet skal leve op til et eller flere af følgende krav:

 • Mindre og sundere fedt
 • Mindre sukker
 • Mindre salt
 • Flere kostfibre og fuldkorn

Kontrol

Fødevarestyrelsen står for kontrollen af produkter med Nøglehullet.

Variationer af mærket

Mærket kan både være grønt eller sort.

Links

Ønsker du vide mere om Nøglehulsmærket, så se her Altomkost.dk

 

Fuldkornsmærket

Om mærket

Fuldkornsmærket er en frivillig ordning, som producenter af fuldkornsprodukter kan tilslutte sig.

Mærket skal gøre det lettere at vælge mad med meget fuldkorn i. Fuldkorn betyder, at alle kornets dele er med, også kim og skaldelene, hvor de fleste fibre, vitaminer og mineraler sidder.

Hvad står mærket for?

Ernæring med fokus på højt indhold af fuldkorn. Fødevaren skal også leve op til krav for nøglehulsmærket.

Hvad står mærket ikke for?

Målgruppe: Mærket henvender sig udelukkende til raske voksne, hvilket betyder, at varerne ikke altid er velegnede til fx. små børn, da kostfiberindholdet er meget højt. Læs mere om små børn og fibre her.

Dyrevelfærd, miljø og klima: Mærket forholder sig heller ikke til hverken dyrevelfærd, miljø eller begrænsning af tilsætningsstoffer og sprøjtegifte. Er nogle af disse værdier også vigtige for dig, skal du se efter varer, som også forholder sig til dem.

Læs mere

Hvem står bag

Fuldkornsmærket tilhører Fuldkornspartnerskabet, som er et samarbejde mellem Fødevarestyrelsen, en række uafhængige sundhedsorganisationer og forskellige fødevarevirksomheder.

Kriterier

Fuldkornsmærket må bruges på produkter, der indeholder nok fuldkorn til at leve op til partnerskabets vedtagne mængder.

Kravene til maden er, at den skal:

 • indeholde mellem 50-100 procent fuldkorn, alt efter, om det er rene råvarer som mel og gryn, eller blandinger som morgenmadsprodukter og brød.
 • både have den rigtige mængde fuldkorn og overholde Fuldkornspartnerskabets regler for indhold af fedt, sukker, salt og kostfibre.

Kontrol

Fødevarekontrollen tjekker om ordningen overholdes som en del af den løbende kontrol med fødevarevirksomhederne.

Link

Har du lyst til at vide mere om Fuldkornmærket, så læs mærkets hjemmeside Fuldkorn.dk.

 

Fairtrade mærketFairtrade logo

Om mærket

Fairtrade er en international mærkningsordning, der arbejder for, at bønder og arbejdere i nogle af verdens fattigste lande får en mere fair indtægt og bedre arbejdsvilkår. Ideen er, at de der producerer varen, får en fair mindstepris, og har gode arbejdsforhold. Samtidig tages der hensyn til miljøet i produktionen. Fairtrade-mærket finder du typisk på kakao, kaffe og bananer.

Hvad står mærket for?

Bæredygtighed – både økonomisk, socialt og miljømæssigt

Hvad står mærket ikke for?

Ikke alle Fairtrade-mærkede varer er økologiske. Det er ofte dyrt og besværligt at omlægge til økologi, og hvis Fairtrade krævede, at alle kooperativer og plantager skulle omlægge til økologi, ville det betyde, at de svageste ikke kunne være med. Så er økologi vigtig for dig, så se efter varer, som har både fair-trade mærket og økologimærket.

Ernæring: Fairtrade mærket siger heller ikke noget om næringsværdien i varen, så er det vigtigt for dig, hvor meget sukker eller salt der er i en vare, så kig på varedeklarationen eller find en vare, der også har fx. nøglehulsmærket.

Læs mere

Hvem står bag

Fairtrade, der står bag mærket, er en privat non-profit organisation.

Kriterier

Bønder og plantageejere skal være organiseret i koorporativer og indgå en aftale med fairtrade-organisationen. Aftalen går ud på, at koorporativerne skal opfylde krav for blandt andet bedre arbejdsmiljø og mere miljøvenlig produktion for så til gengæld at være sikret en minimumspris for deres produkt.

Kontrol 

Kontrol med alle Fairtrade-mærkede produkter, bønder og plantager gennemfører den uafhængige kontrolvirksomhed FLO-CERT. Som udgangspunkt er der kontrol én gang årligt, men i områder, hvor der er mange problemer, foretages der hyppige kontroller.

Links

Har du lyst til at blive endnu klogere så læs her.

 

MSC-mærket

Om mærket

MSC-mærket finder du på fiske- og skaldyrsprodukter, hvor fiskene og skaldyrene er fanget ved miljøvenligt og bæredygtigt fiskeri.

Mærket omfatter ikke opdrætsfisk.

Værdierne i mærket

Miljøvenlig og bæredygtig produktion.

Begrænsninger af mærket

Ernæring: Mærket forholder sig ikke til fx. ernæring, hvilket betyder, at du kan have et MSC-mærket produkt, som fx. indeholder langt mere salt, end man vil anbefale. Så er ernæring vigtig for dig, så gå efter varer som også har nøglehulsmærket.

Sundhed: Mærket fortæller dig heller ikke noget om hvorvidt, der fx. er et højt niveau af tungmetaller i produktet. Tungmetaller kan stamme fra fisken selv, eksempelvis tun, eller komme fra den dåse, som tunen eller hvilken som helst anden fisk er i. Desværre findes der ikke noget mærke, som kan hjælpe dig med disse bekymringer, og der er heller ikke nogle regler om, at det skal stå på varen. Her gælder det desværre bare om at vide disse ting! En god tommelfingerregel er, at det primært er store rovfisk, såsom tun, som har et højt indhold af tungmetaller, så spis det ikke hver dag. Og hvis du vil sikre mindst tungmetal i tun, så læs guiden “Dåsetun – hvad er det bedste valg?” Generelt er variation altid godt at have i baghovedet, både ift. type af fisk, men også emballagemæssigt 🙂

Men når det så er sagt, så lad os slå fast, at hvis et ansvarligt valg er vigtigt for dig, så gå efter det blå mærke, da det sikrer dig, at fiskene er fanget under bæredygtige og ansvarlige vilkår.

Læs mere

Hvem står bag 

Bag mærket står Marine Stewardship Council, som er en uafhængig non-profit organisation.

Kriterier 

For at måtte bruge MSC-mærket skal producenten leve op til:

 • MSCs miljøstandarder, som stiller krav til, at fiskerier skal værne om fiskebestande, bevare økosystemer og samtidig drive en effektiv og ansvarlig forvaltning af deres fiskeri. 
 • kravet om, at fiskeproduktet skal kunne spores hele vejen tilbage til det bæredygtige fiskeri.

Kontrol 

MSC-mærket fisk og fiskerier bliver godkendt og kontrolleret af uafhængige certificeringsvirksomheder.

Bæredygtige fiskerier der opfylder MSC’s miljøstandard, kan få MSC-certifikatet, som gælder i 5 år.

Fiskerier undersøges løbende og mindst en gang om året for at sikre, at det fortsat er bæredygtigt. Hvert femte år skal fiskeriet igennem en fuld vurdering på ny for at kunne bære det blå MSC-mærke.

Kritik af mærket

MSCs mærkets brug af bundtrawl er dog kritiseret af flere miljøorganisationer. Bundtrawl er en type net, der slæbes efter en båd. Denne type fiskeri påvirker havbundens plante- og dyreliv negativt. Alligevel mener Forbrugerrådet Tænk, at MSC er et godt valg, hvis du vil vælge at støtte bæredygtigt fiskeri, hvor der er taget hensyn til miljøet (Kilde: Tænk).

Links

Læs her og bliv klogere på mærket. 

 

ASC-mærket

Om mærket 

ASC er en forkortelse for Aquaculture Stewardship Council, og er en mærkningsordning, som skal sikre ansvarligt opdræt af fisk. ASC ønsker at sikre forbrugerne et miljøvenligt og socialt ansvarligt valg af opdrættede fiskeprodukter. ASC-mærket er derfor en garanti for en høj kvalitet af både arbejdsvilkår, fiskefoder, dyrevelfærd og miljø.

Hvad står mærket for?

Miljøvenlig og bæredygtig produktion.

Hvad står mærket ikke for?

Miljøvenlig og bæredygtig produktion er ikke ensbetydende med en økologisk produktion. Så er det vigtigt for dig, at fisken også er økologisk, så gå efter produkter som både har ASC-mærket og Ø-mærket. Forskellen ligger bl.a. i, at økofisk er fodret med øko-foder, og næsten ingen medicin får. Læs mere om økologisk fisk. 

Læs mere

Hvem står bag

ASC er en international non-profit organisation. Startet i 2010 i samarbejde med WWF og IDH (Dutch Sustainable Trade Initiative)

Kriterier 

For at få ASC-mærket skal fiskeopdræt leve op til ASC-standarderne, som handler om:

 • at overholde lovgivningen.
 • at bevare et naturligt vand- plante- og fiskemiljø.
 • at være ansvarlig i brugen af foder og andre ressourcer.
 • ikke at bruge antibiotika og kemikalier unødigt.
 • at være socialt ansvarlig.

Kontrol

Fiskeopdræt, der mærker deres produkter med ASC-mærket, skal først godkendes, og siden kontrolleres årligt af godkendte, uafhængige kontrollanter.

Links

Læs mere om ASC- mærket

 

Varefakta

Om mærket 

Varefakta-mærket er på fødevarer, hvor varedeklarationen er udvidet, og har fået et ekstra tjek i forhold til normalt. Det betyder, at du som forbruger får præcist at vide, hvad der er i varen, og samtidig kan have tillid til, at den information er korrekt.

Hvad står mærket for?

Gennemskuelighed og tillid til varedeklarationen.

Hvad står mærket ikke for?

Mærket forholder sig udelukkende til informationen på varedeklarationen og intet andet. Selve indholdet, kvaliteten og produktionen af varen, forholder mærket sig ikke til.

Læs mere

Hvem står bag

Varefakta-mærket er ejet af virksomheden ’Varefakta’. Varefakta samarbejder med mange myndigheder, bl.a. Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

Kriterier 

For at kunne bruge mærket skal producenter og importører tegne et abonnement hos Varefakta. Derudover skal de efterleve varefaktas deklarationskrav.

Kontrol 

Varefakta står selv for kontrollen af brugen af deres mærke.

Links

Ønsker du at blive klogere på mærket så læs mere her på Varefaktas hjemmeside