8 fødevarer du spiser i julen der ofte indeholder rester af sprøjtegift

Af Birgitte Mie Hansen, klinisk diætist.

Foto: Shutterstock

8 fødevarer du spiser i julen der ofte indeholder rester af sprøjtegift

Julen er traditionernes fest og maden er ingen undtagelse. Der er nemlig ingen jul uden klementiner og appelsiner i lange baner, julebag, hvide og brune kartofler, grønlangkål, vin i glasset og en masse andet godt.

Men netop i mange af disse fødevarer, som vi spiser i løbet af december måned, er der fundet rester af sprøjtegift. Det viste Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttets årlige pesticidkontrol: “Pesticidrester i fødevarer 2018” , som udkom den 4. december 2019.

Det er især de udenlandske konventionelt dyrkede fødevarer, der indeholder rester af sprøjtegift, men der er også fundet rester i fødevarer, der er dyrket konventionelt i Danmark.

 

Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet skriver i deres rapport, at de sprøjtemidler, som vi udsættes for i vores mad, ikke har nogen sundhedsmæssig betydning. Den vurdering er forskere på området dog ikke helt enig i. 

 

Den sikreste måde for dig at undgå rester af sprøjtemidler i dine fødevarer er ved at købe de økologiske varianter, da de som udgangspunkt ikke indeholder sprøjtegifte.

Nederst i artiklen får du derfor en liste over otte fødevarer, som vi ofte spiser i julen, hvor det kan betale sig at skifte til økologiske varianter, især hvis du er gravid, eller maden er til børn.

 

Rester af sprøjtemidler. Er der grund til bekymring?

Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet skriver, som sagt, i deres seneste rapport, at de vurderer, at de sprøjterester, der kan være i fødevarer på det danske marked, generelt set vurderes at udgøre en ubetydelig sundhedsmæssig risiko.

Men de understreger også, at deres risikovurdering kun er set ud fra de kemikalier, som vi får fra vores mad. Det betyder altså, at de ikke vurderer en sundhedsrisiko ud fra den samlede mængde kemikalier, som vi dagligt udsættes for fx via regntøj, kosmetik, møbler m.m., også kaldet cocktaileffekten. 

Miljøstyrelsen skriver på deres hjemmeside, at cocktaileffekten gør, at risikoen for effekter kan ændre sig. Dermed sagt, så kan det altså godt være, at stoffer kun forekommer i meget små ’uskadelige’ mængder. Men når de kombineres med andre stoffer i ’uskadelige’ mængder, kan de godt have en effekt.

(Kilde: Miljøstyrelsen)

Cocktaileffekten er der sjældent taget højde for, når myndighederne vurderer effekten af kemiske stoffer i produkter, heller ikke fødevarer. Her vurderer de typisk et stof ad gangen. Kilde: Forbrugerrådet Tænk ).  .

 

Børn og fostre er mere sårbare over for rester af sprøjtemidler end voksne

Selvom Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet skriver i deres rapport, at danskernes samlede udsættelse for sprøjtemidler i fødevarer ikke udgør en sundhedsmæssig risiko, så skal du være opmærksom på, at de her ikke forholder sig til, om det er børn eller voksne, der udsættes for kemikalierne. Der er nemlig international enighed om, at børn bør udsættes for så lidt potentiel skadelig kemi som muligt, fordi deres krop og hjerne er i udvikling og derfor særligt sårbare over for kemikalier, selv i meget små mængder.(kilde: Forbrugerrådet Tænk ).  

Læs rapport fra EU om hormonforstyrrende stoffer (pdf – på engelsk –  åbner i nyt vindue)

Læs mere om farerne for børn på WHO’s hjemmeside (på engelsk)

 

Omdiskuterede stoffer findes stadig i vores fødevarer

Chlorpyrifos og Chlorpyrifosmethyl er to sprøjtemidler, som er blevet diskuteret meget her i 2019. Stofferne er nemlig mistænkt for at skade arveanlæggene og hjernens udvikling hos børn og fostre (kilde: Miljø- og Fødevareministeriet)

Chlorpyrifos og Chlorpyrifosmethyl er nervegifte, som primært findes i citrusfrugter som appelsiner og mandariner/klementiner, grape, bananer mfl. 

Sprøjtemidlerne har siden 2013 ikke været godkendt til brug i Danmark. Men det har været tilladt i andre lande, både inden og uden for EU, hvor vi importerer fødevarer fra. Den 7. december 2019 meldte Miljø- og Fødevareministeriet ud, at stofferne nu bliver forbudt at anvende i resten af EU.

Men som forbruger så skal du være opmærksom på, at der stadig vil være fødevarer på hylderne, som kan indeholde stofferne, her i udfasningsperioden. Men det gælder også fødevarer importeret fra lande uden for EU, hvor stofferne stadig er tilladte.  

Vil du være helt på den sikre side, så køb økologiske fødevarer.

Som du kan se i listen nedenfor, finder man stadig stofferne i en del fødevarer også i mange af dem, som vi særligt spiser i december. 

 

Mandarin/klementin

I 91 % af udenlandske konventionelle mandariner og klementiner var der rester af sprøjtegift, og Fødevarestyrelsen fandt i alt 22 forskellige slags sprøjtegifte. Heriblandt de to meget omdiskuterede sprøjtemidler Chlorpyrifos og Chlorpyrifosmethyl. Læs højere oppe.

Der blev ikke taget prøver af udenlandske økologiske appelsiner i 2018. Og heller ikke endnu her i 2019. 

Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttets pesticidrapport fra sidste år viste, at der ikke var fundet rester af sprøjtegifte i udenlandske økologiske mandariner/klementiner.

 

Appelsiner

I 98 % af konventionelle udenlandske appelsiner fandt Fødevarestyrelsen rester af sprøjtegift. 

De fandt i alt 17 forskellige slags sprøjtegifte. Heriblandt de to meget omdiskuterede sprøjtemidler Chlorpyrifos og Chlorpyrifosmethyl. Læs højere oppe.

Der blev ikke taget prøver af udenlandske økologiske appelsiner i 2018. Og heller ikke endnu her i 2019. 

Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttets pesticidrapport fra sidste år viste, at der ikke var fundet rester af sprøjtegifte i udenlandske økologiske appelsiner.

 

Kartofler

I 14 % af de danske konventionelle kartofler fandt Fødevarestyrelsen rester af sprøjtegift, og det samme er tilfældet for 56 % af udenlandske konventionelle kartofler. 

I de danske konventionelle kartofler fandt Fødevarestyrelsen tre slags sprøjtegift, mens de fandt fire forskellige slags sprøjtegifte i udenlandske konventionelle kartofler.

Der blev ikke taget prøver af hverken danske eller udenlandske økologiske kartofler i 2018. Og heller ikke endnu her i 2019. 

Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttets pesticidrapport fra sidste år viste, at der ikke var fundet rester af sprøjtegifte i hverken danske eller udenlandske økologiske kartofler.

 

Grønkål

Der er fundet rester af sprøjtemidler i 75 % af dansk konventionel grønkål. Prøverne indeholder fem forskellige sprøjtemidler. 

Tallet for sprøjtemiddelrester i udenlandsk konventionel grønkål var 72 %. Her fandt man 11 forskellige sprøjtemidler.

Der er ikke fundet rester af sprøjtegift i udenlandsk økologisk grønkål. 

Der blev ikke taget prøver af dansk økologisk grønkål i 2018.

Men DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen laver prøver hvert kvartal, og i første kvartal i år, 2019, blev der lavet prøver af dansk økologisk grønkål, hvor Fødevarestyrelsen ikke fandt rester af sprøjtemidler (kilde: DTU Fødevareinstituttets rapport “Pesticider i kosten, Pesticidkontrol af fødevarer, 1 kvartal 2019”)

 

Granatæble

I 43 % af udenlandske konventionelle granatæbler var der rester af sprøjtegifte, og Fødevarestyrelsen fandt tre slags sprøjtegift.

Der er ikke fundet rester af sprøjtegift i udenlandske økologiske granatæbler. 

 

Vindruer

I 91 % af konventionelle udenlandske vindruer fandt Fødevarestyrelsen rester af sprøjtegift. 

De fandt i alt 33 forskellige slags sprøjtegifte. 

I en prøve af vindruer fra Chile blev der fundet indhold af ni forskellige sprøjterester i samme prøve. 

I de økologiske udenlandske vindruer fandt Fødevarestyrelsen ikke rester af sprøjtegifte.

 

Hvedemel

25 % af dansk konventionelt hvedemel indeholder rester af sprøjtegift. Fødevarestyrelsen fandt rester af sprøjtegift i 88 % af det udenlandsk konventionelt hvedemel.

I dansk konventionelt hvedemel var der tre slags sprøjtegift og fire slags i de udenlandske, heriblandt det omdiskuterede Chlorpyrifosmethyl.

Der er ikke fundet rester af sprøjtegift i udenlandsk økologisk hvedemel. 

Der blev ikke taget prøver af dansk økologisk hvedemel i 2018.

Men DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen laver prøver hvert kvartal, og i første kvartal i år, 2019, blev der lavet prøver af dansk økologisk hvedemel, hvor Fødevarestyrelsen ikke fandt rester af sprøjtemidler (kilde: DTU Fødevareinstituttets rapport “Pesticider i kosten, Pesticidkontrol af fødevarer, 1 kvartal 2019”)

 

Rødvin

Man har fundet rester af sprøjtegift i 54 % af udenlandsk konventionel rødvin, og prøverne indeholdt otte forskellige slags sprøjtegifte.

Der blev ikke taget prøver af udenlandsk økologisk rødvin i 2018. Men DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen laver prøver hvert kvartal og både i første og andet kvartal i år, 2019, blev der lavet prøver af udenlandsk økologisk rødvin, hvor Fødevarestyrelsen ikke fandt rester af sprøjtemidler (kilde: DTU Fødevareinstituttets rapport “Pesticider i kosten, Pesticidkontrol af fødevarer, 1 kvartal 2019” og “Pesticider i kosten, Pesticidkontrol af fødevarer, 2 kvartal 2019”)

 

Læs også artiklen “Skån dit barns hjerne – køb disse fødevarer økologiske”

Alle foto: Shutterstock