Foto: Shutterstock

Azofarvestofferne E100-199

​​​​​​Azofarvestoffer er en gruppe af syntetiske farvestoffer, der alle indeholder den såkaldte “azo-gruppe”. Der findes 10 forskellige azofarvestoffer, som er tilladt i begrænsede mængder i en lang række fødevarer i EU.

Nogle af farvestofferne har den egenskab, at de er meget stabile i væsker, inkl. alkoholiske væsker, hvorfor stofferne typisk anvendes i drikkevarer med alkohol fx breezer.

Andre azofarvestoffer anvendes til meget specifikke fødevarer, blandt andet spiselige osteskorper og kippers, og de indtages derfor i meget små mængder (kilde: Fødevarestyrelsen )

Azofarvestofferne er mistænkt for at have en negativ virkning på børns koncentrationsevne, samt give allergiske reaktioner. Det er primært disse.

  • E 102 Tartrazin
  • E 110 Sunset Yellow FCF
  • E 122 Azorubin
  • E 124 Ponceau 4R
  • E 129 Allura red
  • E 104 Quinolingult (ikke et azofarvestof)

 

Fødevarer der indeholder et eller flere af de nævnte farvestoffer, skal derfor mærkes med flg. tekst umiddelbart efter stoffets navn eller E-nummer i ingredienslisten: ”Kan have en negativ indvirkning på børns aktivitet og koncentrationsevne” (Kilde: Fødevarestyrelsen)

Azofarvestofferne tilsættes som farvestoffer (særligt pangfarver) i f.eks.: 

  • Alkoholdrikke (fx breezer), aperitifvin og frugtvin
  • Læskedrikke 
  • Slik 
  • Is og desserter

(Kilde: Fødevarestyrelsen.dk)