Fødevarer og sundhed

Billedet er fra Shutterstock

Hvornår er mad sund?

De officielle danske kostråd til både børn og voksne tager udgangspunkt i antagelsen, at sund mad er mad, der giver os de næringsstoffer, som vi har brug for for at kroppen kan vokse og udvikle sig optimalt. Herudover så ved man, at den mad, vi spiser, også har en afgørende betydning for udviklingen af forskellige sygdomme såsom overvægt, hjerte-kar-sygdomme og kræft, og derfor anses sund mad også for at være mad, som forebygger sygdom.

Børn og voksne har ikke behov for den samme mad

I Danmark tager de officielle danske kostråd til børn og voksne afsæt i De Nordiske Næringsstofanbefalinger (NNA). Formålet med at følge disse anbefalinger er netop at få dækket vores primære behov for næringsstoffer.  

Men voksne og børn har ikke det samme behov for næringsstoffer, altså fedt, kulhydrater og proteiner, og heller ikke for vitaminer og mineraler. Derfor har de heller ikke de samme behov, hvad angår type og mængde af  forskellige madvarer.

Udover at børn og voksnes behov for næringsstoffer er forskellige, så er deres tolerance over for fx tungmetaller og salt også forskellig. Børn har jo en mindre krop og en krop, som er i udvikling, hvilket betyder, at de har en lavere tolerance over for fx tungmetaller og salt. Det betyder altså, at der er nogle madvarer, som voksne kan tåle langt mere af end børn, fx dåsetun, der indeholder tungmetallet kviksølv. Her får børn nemlig hurtigt for meget i forhold til voksne, som i sagens natur har en større krop, og derfor frarådes børn under tre år fx dåsetun, hvilket voksne ikke gør.

Forskellen i børn og voksnes behov for næringsstoffer og toleranceniveau gør, at kostrådene til børn og voksne ikke er ens. Man kan egentlig dele kostanbefalingerne op i tre: Anbefalinger til spædbørn (børn under to år), børn (børn over to år) og voksne.

Af samme årsager har jeg også her valgt at dele afsnittene op, så det bliver let for dig at gennemskue, hvilke madvarer som er gode til voksne, og hvilke madvarer, som er gode til børn under og over to år. Inden du taber pusten og tænker, at det lyder svært, så vil jeg straks sige, at der selvfølgelig også er masse madvarer, som er gode til både børn og voksne, især når børnene bliver større.