Er tilsætningsstofferne nødvendige?

Svaret afhænger i høj grad af hvem du spørger. Industrien vil helt sikkert mene, at tilsætningsstoffer er nødvendige. Som begrundelse vil de nok fremhæve, at brugte de ikke konserveringsmidler, så ville nogle madvarer hurtigt blive fordærvede og måske ligefrem sundhedsskadelige, fordi bakterier og mug ville få frit spil.

Forskere og fagfolk vil til gengæld hælde til et lidt andet svar. De vil pege på de hygiejniske forhold, vi har på fabrikkerne i dag og påstå, at mange af tilsætningsstofferne ikke er nødvendige.

Mange af tilsætningsstofferne tilsættes også kun udelukkende for at forlænge holdbarheden og dermed øge indtjeningen. Forskerne på området peger ofte på de meget negative konsekvenser, nogle af tilsætningsstofferne (såsom nitrit) har vist sig at have. Nitrit, som primært tilsættes kødpålæg, hæmmer udviklingen af bakterien Clostridium botulinum. Denne bakterie kan give pølseforgiftning. Bivirkningen ved nitrit er, at det kan være kræftfremkaldende. Og mange forskere mener endda, at det slet ikke er nødvendige at tilsætte nitrit. (Kilde: Fødevarestyrelsen)

Mange af stofferne tilsættes desuden vores madvarer, fordi vi forbrugere har en forventning til en bestemt farve, smag eller konsistens. Fx så giver nitrit pølsen de velkendte røde farve.