Tilsætningsstoffer skal godkendes

Et tilsætningsstof skal godkendes af myndighederne, før det må bruges i vores fødevarer. Et stof accepteres kun, hvis videnskabelige undersøgelser viser, at det ikke er farligt at bruge. For hvert stof fastsætter myndighederne en grænse for, hvor meget en person må indtage af stoffet hver dag gennem hele livet.

 

Reglerne er fælles for alle EU-lande

Tilsætningsstoffer må i Danmark kun bruges i fødevarer, hvis de er godkendt og dermed befinder sig på en officielt EU godkendt liste, tidligere kendt som positivlisten. Her kan man se hvilke tilsætningsstoffer, der må bruges i forskellige fødevarer, og i hvilke mængder det enkelte stof må anvendes. Hvis et stof ikke står på positivlisten, er det forbudt at bruge som tilsætningsstof.

Der findes i dag ca. 350 forskellige tilsætningsstoffer på positivlisten, som alle er godkendt i EU til brug i vores fødevarer.

Reglerne om tilsætningsstoffer er fælles for alle EU-lande, men af hensyn til risikoen for kræft har Danmark dog valgt at have strengere regler for brugen af nitrat, nitrit og sulfit. Stofferne må dog stadig gerne anvendes.

 

Kontrol

Producenterne og importørerne af fødevarer har ansvaret for at overholde reglerne om tilsætningsstoffer. Den offentlige levnedsmiddelkontrol kontrollerer at reglerne overholdes, og skrider ind hvis det bliver nødvendigt.

(Kilde:Miljø-og Fødevareministeriet)