Foto: Shutterstock

Ingen store rovfisk til de små

Fødevarestyrelsen anbefaler, at børn under 3 år slet ikke spiser de store rovfisk – herunder tun på dåse. Store rovfisk dækker over:

  • Rokke
  • Helleflynder
  • Oliefisk (escolar)
  • Sværdfisk
  • Sildehaj
  • Gedde
  • Aborre
  • Sandart
  • Tun – f.eks. i form af tunbøffer

Anbefalingen gælder også kvinder, der planlægger graviditet, er gravide eller ammer.

Det totale forbud mod store rovfisk og dåsetun til børn under tre år skyldes bl.a., at barnets hjerne udvikler sig meget i disse år. Derfor er den meget følsom. Desuden vil selv et ret lille indtag af dåsetun og store rovfisk give et stort indtag af kviksølv set i forhold til barnets lave kropsvægt. (Kilde: Altomkost.dk)