Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
brev
fodevare
vidste_du_at
Foto: Shutterstock

Sprøjtemidler i ikke-økologiske fødevarer

Skal jeg vælge den dyre økologiske variant eller den billige almindelige vare? Det er sikkert et spørgsmål, som du har stillet dig nogle gange.

Du kan blive klogere på netop dette spørgsmål, idet du her kan læse, hvad dit tilvalg eller fravalg af økologiske fødevarer kan have af betydning for dit barns sundhed.

 

Sprøjtemidler kan skade børns hjerner

Når der dyrkes ikke-økologiske fødevarer såsom frugt, grønt og korn, anvender man sprøjtemidler (pesticider). Det er netop indholdet af sprøjtemidler, der er af afgørende betydning for dit barns sundhed.

Gevinsten ved at spise økologisk mad er begrænset i forhold til næringsstoffer og marginal eller ikke afgørende, når det fx handler om at undgå allergi, fedme eller for meget cadmium (tungmetal). Det er en af konklusionerne i ekspertrapporten “Menneskelige sundhedsmæssige konsekvenser af økologiske fødevarer og økologisk landbrug” (Human health implications of organic food and organic agriculture’ fra oktober 2017.

Men i rapporten gøres det tydeligt, at den største forskel mellem økologiske og konventionelle fødevarer er indholdet af sprøjtemidler. Rapporten understreger, at forskningen klart tyder på, at mængden af sprøjtemiddelrester i vores mad kan have en negativ effekt på børns hjerner.

 

Banebrydende rapport

Rapporten “Human health implications of organic food and organic agriculture” blev bestilt af EU-Parlamentet.

For første gang ønskede man at gennemgå al eksisterende forskning for at få svar på, om og hvordan økologi påvirker menneskers sundhed.

Ekspertgruppen bestod af syv førende forskere fra hele verden, heriblandt to danske forskere, nemlig SDU-forskerne professor Philippe Grandjean og lektor Helle Raun Andersen fra Forskningsenheden for Miljømedicin.

 

Børns hjerner indgår ikke i risikovurderingen

En del af konklusionen i rapporten var, at sprøjtegifte kan skade udviklingen af børns hjerner, og derfor blev en af ekspertgruppens anbefalinger, at landbruget bør mindske brugen af sprøjtegifte.

Rapporten slår fast, at der er en sammenhæng mellem, i hvor høj grad gravide kvinder har været udsat for sprøjtegiftrester og deres børns udvikling.

Rapporten understreger at epidemiologiske undersøgelser påviser skadelige virkninger af visse sprøjtemidler på børns kognitive udvikling, hvis børn spiser mad, som indeholder sprøjtemidler – også selvom sprøjtemidlerne ikke overskrider de fastsatte grænseværdier. Disse data er nemlig ikke hidtil blevet anvendt i formelle risikovurderinger af individuelle pesticider, står der i rapportens sammenfatning.

 

Hvor efterlader konklusionen fra rapporten mig?

Den efterlader dig med en bevidsthed om, at Sundhedsstyrelsen og førende forskere på området er helt enige om, at spiser man økologisk frugt, grønt og kornprodukter, så undgår man sprøjtemiddelrester fra fødevarer mest muligt (Kilde:Madudenkemi).

Men så stopper ligheden mellem sundhedsmyndighederne og forskerne også. For hvor sundhedsmyndighederne blot konkluderer, at man undgår sprøjtemiddelrester ved at spise økologisk, så formidler forskerne også, hvad det netop betyder for dit barns sundhed, og hvad konsekvenserne af ikkeøkologisk mad betyder for børns udvikling.

 

Forsker anbefaler økologiske fødevarer

Philippe Grandjean, professor i miljømedicin ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDU, er en af forskerne bag rapporten. Han udgav i 2015 bogen ”Kemi på hjernen – går ud over enhver forstand”. Bogen sætter fokus på, de skadevirkninger, som giftstoffer fra vores mad, har på børns hjerner.

Han har målt niveauet af sprøjtemidler i danske gravides urin og regnet sig frem til, at børn i gennemsnit taber knap ét IQ-point ved hver eneste fødsel i Danmark. Disse sprøjtemidler kommer bl.a. fra ikke-økologisk mad.

Faktisk er det ikke ’kun’ tabet af et enkelt IQ-point, man risikerer at udsætte sit barn for, hvis man har for mange giftstoffer i kroppen, advarer professoren.

Han opfordrer således kraftigt til, at man styrer uden om sprøjtegiften chlorpyrifos, som han kalder for en decideret ‘hjernegift’. Den kan nemlig ligefrem forårsage hjerneskader hos børn, hvis de bliver udsat for stofferne som fostre eller i de første leveår.

Chlorpyrifos er forbudt i Danmark, men findes i frugt og grønt, som vi importerer fra udlandet, og blev eksempelvis fundet i næsten hver anden citrusfrugt i en undersøgelse i 2013.

 

Her er forsker Philippe Grandjeans råd

Foto: Shutterstock

Hvis du vil undgå at udsætte dit barn for kemikalier, så er Philippe Grandjeans råd, at:

  1. Spise økologisk under graviditeten og serverer økologisk mad for børnene.
  2. Undgå ikke-økologisk salat, persille og frugt, der har en stor overflade og er svær at vaske helt fri for sprøjtegifte.
  3. Undgå specielt importeret frugt og grønt, som ikke er økologisk
  4. Lad være med at spise tun og andre store fisk, der indeholder meget kviksølv.

Summa summarum er, vil du skabe de bedste betingelser for udviklingen af dit barns hjerne, ja så skal du spise økologisk, når du er gravid og servere økologisk mad for dit barn.

Hvis dette er meget vigtigt for dig, så kan det anbefales at have det med i dine overvejelser, når du skal vælge institution til dit barn. Der er nemlig meget stor forskel på brugen af økologiske fødevarer i de forskellige institutioner.