Guide: Hvilken laks er bedst at vælge?

Af Birgitte Mie Hansen, klinisk diætist.

Foto: Shutterstock

Guide: Hvilken laks er bedst at vælge? Konventionel opdrættet laks, vild laks eller økologisk opdrættet laks?

Laksen er uden tvivl danskernes favoritfisk nummer et. Men det er også en fisk, som jeg oplever, at mange forbrugere er meget i tvivl om, ikke mindst fordi der løbende igennem de sidste mange år har været rejst en del kritiske spørgsmål til produktionen af opdrættet norsk laks. Fx rådede Danmarks Naturfredningsforening os forbrugere i 2016 til at gå uden om den norske opdrættede laks i deres artikel: “Undgå at spise norsk opdrættet laks” 

Kritikken har fået mange danskere til at være mere opmærksom på, hvilken laks de køber. Men kigger man rundt i køle- og frysedisken i de danske supermarkeder, ja så er der faktisk langt mellem alternativerne til den norske opdrætslaks, hvilket også hænger godt sammen med, at Danmark ifølge WWF Verdensnaturfonden er en af de største aftagere af laks fra norske havbrug (1).

Men hvad er egentlig forskellen på de tre typer af fiskeprodukter? Ja, det har jeg forsøgt at gøre lidt tydeligere for dig her ved at se på både fordelene og ulemperne ved konventionel opdrættet laks, økologisk opdrættet laks og vildlaks, så det herved bliver lettere for dig at træffe et valg.

 

Konventionel opdrættet laks

Når vi her taler opdrættet laks, så er det primært norsk opdrættet laks, da det som sagt primært er den, du kan vælge i de danske butikker. Det er laks som produceres i bure i såkaldte laksehavbrug.

Foto: Shutterstock

Fordelene ved opdrættet laks

 • Har et lavere indhold af skadelige miljøgifte end vild laks (2).  Læs mere
  Miljøgifte er en fællesbetegnelse for stoffer, der er giftige for dyr og planter i naturen. Miljøgifte dækker over både naturligt forekommende metaller som fx kviksølv og cadmium og menneskeskabte organiske stoffer, som ikke findes naturligt fx dioxin og PCB. Miljøgiftene findes som forurening i vandet, som mikroorganismer, plankton og planter optager og dermed fører videre gennem fødekæden. Miljøgifte bliver dermed ophobet i laksen gennem den mad, den spiser, såsom rejer. Opdrættet laks lever primært af plantebaseret foder og ikke af andre fisk som vildlaksen, og derfor har opdrættet laks et mindre indhold af miljøgifte
 • Let tilgængelig, da den findes i stort set alle supermarkeder
 • Som regel er den billigere end vildlaksen og den økologiske laks

 

Ulemperne ved opdrættet laks

 • Kan indeholde rester af sprøjtegifte fra foderet (2). Dog i små mængder, men tilsammen med anden kemi, som vi dagligt udsættes for, kan den bidrage til den såkaldte cocktaileffekt
 • Kan indeholde tilsætningsstoffet ethoxyquin, som bruges til at mindske harskning af fiskefoderet. Stoffet er mistænkt for at være kræftfremkaldende(4) 
 • Fiskenes sundhedshedstilstand er dårlig grundet udbredt problem med lakselus, sygdomme, skader og høj dødelighed (3) 
 • De opdrættede laks kan smitte de vilde fisk med lakselus, virus og bakteriesygdomme og bliver derfor en trussel for den vilde laksebestand og havørreden (5)
 • Forurener havene omkring laksebrugene bl.a. med bekæmpningsmidlerne, som bruges til at få bugt med lakselus, samt kvælstof, fosfor og organisk stof, som først og fremmest stammer fra foderspild og ekskrementer. (5) 
 • Opdrættet laks indeholder lidt mindre selen, kobber, zink og jern end vildlaks(2) 
 • Fedtsyresammensætningen er sundhedsmæssig dårligere i opdrættet laks end i vildlaks, primært fordi opdrættet laks indeholder mere fedt samt mindre af de gavnlige omega-3-fedtsyrer end vildlaks (2)
 • Får sin røde farve gennem et syntetisk farvestof, som er i foderet (6)

 

Vild laks

Når vi her taler vildlaks, så er det blot generelt og ikke laks fra et bestemt område eller art.

Fordelene ved vildlaks

 • Har et højere indhold af selen, kobber, zink og jern end opdrættet laks (2)
 • Har et højere indhold af de gavnlige omega-3-fedtsyrer end opdrættet laks(2)
 • Kødet er fastere og mere fedtfattigt end kødet fra opdrættet laks. Læs mere
    Sammensætningen af fedtet og også sundhedsmæssigt langt bedre i vildlaks end i opdrættet laks. Fx indeholder en vild atlantisk laks pr. 100 g 666 kJ/159 kcal, 7,5 g fedt og 0 g mættet fedt (dårligt fedt), hvorimod en opdrættet atlantisk laks indeholder pr. 100 g 947 kJ/ 228 kcal, 18 g fedt og 2 g mættet fedt (7)
 • Indeholder ingen medicinrester
 • Indeholder ingen pesticidrester eller tilsætningsstoffer som ethoxyquin, som kan findes i fiskefoder
 • Indeholder ingen kunstige farvestoffer, men får derimod sin rødlige farve naturligt fra primært de rejer, den spiser

 

Ulemperne ved vildlaks

 • Et stort norsk forskningsstudie viste, at norske vildlaks har et højere indhold af miljøgifte end norske opdrætslaks. Læs mere
  Begge grupper viste sig dog at have lave værdier ift. de grænseværdier, som er sat (2). Fødevareguiden har talt med Dorthe Licht Cederberg, Cand. Scient ph.d. i afdelingen Kemi og Fødevarekvalitet i Fødevarestyrelsen, som fortæller at dette billede også tegner sig for laks fra andre dele af verden. Generelt gælder det, at opdrættet laks har en kort levealder og bliver fodret med foder, som skal overholde grænseværdier for bl.a. dioxin og tungmetaller. Det betyder, at opdrættet fisk typisk har et meget lavt indhold af miljøgifte sammenlignet med vilde fisk, som typisk bliver ældre, fortalte hun.
 • Svær at finde i de danske supermarkeder, især som fersk laks

 

Økologisk opdrættet laks

Ligesom konventionelt opdrættet laks, så produceres økologisk laks også i bure i dam- og havbrug. Den økologiske laks, som findes i supermarkederne stammer både fra opdrættet dansk og udenlandsk laks. Her taler jeg bare om opdrættet økologisk laks generelt.

 

Fordelene ved økologisk laks

 • Risikoen for medicinrester er minimal, da brugen af medicin er minimal.Læs mere
  De økologiske fisk må kun få medicin én gang i deres liv. Hvis de får mere medicin må de ikke sælges som økologiske og skal fjernes fra det økologiske fiskeopdrætsanlæg (8)(9)
 • Strenge krav til fiskenes forhold såsom meget plads, vand uden forurenende stoffer og vand med meget ilt for at sikre en høj sundhedstilstand blandt fiskene (8)(9)
 • Foderet må ikke indeholde syntetiske farvestoffer, kun lidt naturlig farve fra rejer, og det må heller ikke tilsættes ethoxyquin, der er mistænkt for at være kræftfremkaldende (8)(9)
 • Kødet indeholder mindre fedt og har en fastere kødstruktur end konventionelt opdrættet laks. Læs mere
  Der er strammere krav til den økologiske produktion. Kravene indebærer blandt andet, at virksomheden skal prioritere grøn energi og undgå ressourcespild i produktionen, og der skal udarbejdes en affaldsreduktionsstrategi. Kravene skal sikre, at den økologiske produktion belaster naturen omkring hav- og dambrugene mindst muligt (8)

 

Ulemperne ved økologisk laks

 • Potentiel risiko for indhold af miljøgifte, som stammer fra fiskefoderet. Læs mere
  Foderet består af en blanding af økologisk plantefoder og protein. Plantedelen er normalt fra økologisk korn, bønner med mere, og proteindelen er som oftest fiskemel og fiskeolie. Fiskemelet skal komme fra bæredygtigt fiskeri (8). Ifølge Dorthe Licht Cederberg, Cand. Scient ph.d. i afdelingen Kemi og Fødevarekvalitet i Fødevarestyrelsen, vil fiskeolie typisk blive renset for indhold af dioxin, men andre råvarer vil ikke blive renset. Om det betyder at fiskemelet ikke er renset for miljøgifte fremgår ikke tydeligt nogen steder, og det har heller ikke været muligt at finde frem til egentlige tests af økologiske laks. Forbrugerrådet Tænk testede dog i 2018 ti forskellige røgede lakseprodukter, hvoraf to af dem var økologiske. Begge indeholdt en lille mængde kviksølv. Forbrugerrådet Tænk skrev som en konklusion på deres test, at røget laks generelt kun indeholder små mængder af uønskede stoffer som tungmetaller og dioxiner, og at tungmetaller blev fundet i små mængder i alle laks i testen.  Hertil skrev de, at det næsten er umuligt at undgå, og mængderne er så lave, at de ikke giver grund til bekymring (3).Fødevareguiden har kontaktet professorer inden for området samt Økologisk Landsforening for at få en afklaring omkring den potentielle risiko for miljøgifte i økologisk laks. De vendte aldrig tilbage på vores henvendelse.
 • Er vanskelig at få fat på, især de ferske og frosne laksebøffer
 • Prisen. Økologisk laks er ofte dyrere end konventionelt opdrættet laks, koster mellem 25-50 % mere. 
 • Problemer med lakselusene er de samme som ved de traditionelle opdrættede laks (5)

 

Læs mere om forskellene på konventionelle og økologiske fisk her på Økologisk Landsforenings hjemmeside 

 

Dilemmaet i supermarkedet

Du sidder måske nu og tænker, at du vil overveje at kigge efter alternativer til den opdrættede norske laks i butikkerne. Men her må jeg desværre sige til dig, at du skal have utrolig god tid og ikke være ked af at skulle rende byen tynd for at finde dem. Det er nemlig sådan, at de fleste af de lakseprodukter, der kan fås, både røget, frisk og frossen laks, som sagt, stammer fra opdrættet norsk laks. 

 

Se godt efter, hvor fisken stammer fra 

Det skal altid fremgå af laksen, hvor den stammer fra, dvs. om den er opdrættet eller vildtfanget. Se her 

Foto: Fødevareguiden

Kigger man på de forskellige pakker med laks, så kan man godt få indtrykket af, at mange producenter godt er klar over, at norsk opdrættet laks har fået et dårligt ry og dermed forsøger at camouflere det med forførende ord og billeder, som leder vores tanker over på andet end norsk opdrættet laks. 

 

(Foto: Coop.dk) Et eksempel er denne røgede laks, hvor der står “Norsk fjordlaks”. Det er egentlig slet ikke forkert, at det er en fjordlaks, da laksebrugene ligger i fjordene. Men som forbruger vil man nok ikke tænke, at en “fjordlaks” er det samme som en opdrættet “burlaks”. Men vender man produktet om, så står der, at det er opdrættet laks fra norsk havbrug. 

(Foto: Royal Greenland) Et andet eksempel er denne pakke laks, hvor der står, at den er røget i Danmark. Igen, så er det helt rigtigt, at det er den, men sætningen kan være med til, at vi som forbrugere ikke tænker over, at fisken er norsk opdrætslaks, som det er.

Jeg vil gerne understrege, at der ikke er noget ulovligt over denne markedsføring, og eksemplerne ikke nødvendigvis er dårlige produkter, for det kommer jo helt an på, hvilke værdier du handler ud fra. 

Summa sumarum, vend altid produktet om, hvis du ønsker de reelle informationer om produktet.

 

Alternativer til norsk opdrættet laks

Fødevareguiden har været ude og se på udvalget af laks og fundet frem til nogle  alternativer til dig, hvis du gerne vil købe andet end opdrættet norsk laks.

 

Fersk laks

Fersk vildlaks: Fersk vildlaks har jeg sjældent set i de danske supermarkeder. Men det kan formentlig bestilles hjem hos din lokale fiskehandler. 

Økologisk fersk laks: Det ses også sjældent i de danske supermarkeder som fast sortiment. P.t. synes det kun at være Irma, som har det. Prisen er ca. 65 kr. for 225 g

Alternativt kan du få det hos de fleste fysiske fiskebutikker eller også få det leveret direkte til din dør gennem skagenfood.dk

 

Røget laks

Røget vildlaks: Det ser jeg sjældent i de danske supermarkeder.

(Foto: Bilkato.dk) Men denne findes i fast sortiment hos Bilka, Føtex og Salling i deres eget mærke“Vores”. Den koster ca. 50 kr. for 200 g

 

Økologisk røget laks: Tilgængeligheden af økologisk røget laks er steget markant de sidste par år, hvilket betyder, at det nu også fås i mange discountsupermarkeder som fx Netto og Fakta.

(Foto:Bilkatogo.dk) Denne økologiske røgede laks er fra Levevis. Den koster ca. 35 kr. for 100 g. Forhandles kun i Føtex, Bilka, Salling og Bilkatogo. Produktet har ikke ASC-mærket. Læs mere om det længere nede

ØGO laks fra Netto (foto mangler). Koster ca. 39 kr. for 100 g. Forhandles kun i Netto. Produktet har ikke ASC-mærket. Læs længere nede om mærket.

(Foto: Fødevareguiden) Lidl har også en økologisk laks, som umiddelbart er den billigste, jeg har set. Den koster 32 kr. for 100 g. Det er mærket Ocean Sea. Produktet har ikke ASC-mærket. Læs længere nede om mærket.

 

Frostlaks

Vild laks: På frost er det ofte lettere at finde vildlaks også til en billig penge. Faktisk har de fleste supermarkeder, også discountsupermarkederne, alle vildlaks på frost. Du får her nogle eksempler

 

(Foto: Rema1000.dk) Produktet her koster ca. 25 kr. for 200 g. Det har MSC-mærket og stammer derfor fra et bæredygtigt og miljøvenligt fiskeri. Læs mere længere nede. Det kan købes i blandt andet Rema 1000 og på nemlig.com

(Foto:Bilkatogo.dk) Produktet her koster ca. 62 kr. for 500 g. Det har MSC-mærket og stammer derfor fra et bæredygtigt og miljøvenligt fiskeri. Det er Føtex og Bilkas eget mærke, Vores, så produktet kan primært købes der.

 

(Foto: Fødevareguiden)Lidl har en pakke vildlaks fra Ocean Sea til 30 kr. for 250 g. Fisken har MSC-mærket.

Også Aldi har vildlaks til 30 kr. for 250 g fra mærket Golden Seafood. Fisken har også MSC-mærket (foto mangler)

Økologisk laks: Økologisk laks på frost ser jeg ikke så tit, men Aldi har haft en i deres eget mærke Økolivet. Fødevareguiden har kontaktet Aldi for, at hører om de stadig har varen i sortiment. Vi venter stadig på svar. 

 

Er det en fordel at gå efter opdrætsfisk med ASC-mærket?

Ja. Hvis du vælger at købe konventionel opdrætslaks, så er det en fordel at gå efter fisk med ASC-mærket. Det er et miljømærke, der sikrer en mere bæredygtig produktion af opdrættede fisk, bl.a. ved at stille krav til et begrænset forbrug af kemikalier, nedsat forbrug af ferskvand og energi samt krav til foderet 

 

Og hvad med MSC-mærket? Gør det også en forskel?

Ja. Hvor ASC-mærket kun kan gives til opdrætsfisk, så kan MSC-mærket kun gives til vildtfanget fisk. Det vil sige, at du kan støde på mærket på vildlaks. Og her sikrer du dig, at fisken er fanget med fokus på bæredygtigt og miljøvenligt fiskeri. 

Men bemærk, at MSC- mærket ikke beskytter dig mod miljøgifte i fisken, da man jo ikke har mulighed for at styre det i naturen. 

Læs mere om begge mærker i guiden 8 fødevaremærker, som er gode for dig at kende”

 

Varier mellem de fisk, du spiser

Som du måske har læst dig frem til, så er laks en noget kompliceret sag, da den både kan bidrage med gode næringsstoffer, men også have negative sundhedsmæssige og miljømæssige konsekvenser grundet den udprægede opdrætsform. 

Så udover at tænke over, hvilken type laks du vælger, så giver det også god mening at tænke over at variere den fisk, du spiser. Vælger du fx fisk, som ligger længere nede i fødekæden, og fisk, som ikke er så store og gamle, ja så er risikoen for indhold af miljøgifte mindre. Det kunne være fisk som:

 • Sej (lys- og mørksej)
 • Rødspætte
 • Sild
 • Skrubbe
 • Torsk (ikke torskelever, da nogle miljøgifte kan ophobe sig her)
 • Ising
 • Kuller
 • Rejer
 • Muslinger
 • Østers

(Kilde: Fødevarestyrelsen)

Og her slipper du så også for at skulle forholde dig til opdræt eller ej, da alle disse fisk er vildtfanget.

Gå ind på hjemmesiden 2gangeomugen.dk og se, hvilke fisk og skaldyr som er i sæson netop nu, og find også inspiration på opskrifter.

 

Få de gode næringsstoffer fra andre fødevarer

Er du bekymret omkring de miljøgifte, som kan være i fisk, men samtidig ønsker at få de gavnlige næringsstoffer, som fiskene også indeholder, så kan du tænke over at spise andre fødevarer, som indeholder de gavnlige næringsstoffer.

Hvilke næringsstoffer det er, og hvilke fødevarer, som kan være alternative kilder, kan du se her:

 

Kilder til omega-3-fedtsyrer
Kilder til D-vitamin Kilder til selen Kilder til jod
HørfrøolieÆgSolsikkefrøÆg
ValnødderSolbadning med mådeParanødderMælk
RapsolieÆgSalt tilsat jod
Hørfrø*KyllingekødRugbrød
Tørrede linser

Kilde DTUs Fødevaredatabase, Fridafood og Altomkost.dk

*Hørfrø skal dog begrænses til små børn, da hørfrø indeholder meget af tungmetallet cadmium, som er særligt skadeligt for små børn (Kilde: Fødevarestyrelsen).

Læs mere om omega-3-fedtsyrer i fødevarer på Fødevarestyrelsens hjemmeside 

 

Kilder

1 WWF’s fiskeguide 

2 Forskning.no “Meir miljøgifter i villaks enn i oppdrettslaks”

3 Videnskab.dk, “Hvor sundt er opdrættet laks?”

4 Forbrugerrådet Tænk “Kemi i røget laks” 

5  Danmarks Naturfredningsforening “Undgå at spise opdrættet norsk laks” 

6 Fødevarestyrelsen “Fakta om opdrættet laks” 

7  DTU Fødevareinstituts fødevaredatabase, Fridafood.dk

8 Økologisk Landsforening, “Fisk- hvad er forskellen” 

9 Fødevarestyrelsen, “Økologisk akvakultur” 

10 Fødevarestyrelsen, “Sådan får du mindre uønsket kemi” 

 

 

 

 

 

 

Online kursus om mad til børn

 

Har du et barn på mellem seks måneder og tre år, og kender du til en eller flere af disse bekymringer?

• Får mit barn mad nok?
• Hvad må børn egentlig spise og ikke spise?
• Får mit barn grøntsager nok?

-Så er dette online kursus måske lige noget for dig!