Guide: Hvilken laks er bedst at vælge?

Af Birgitte Mie Hansen, klinisk diætist.

Foto: Shutterstock

Artiklen er første gang publiceret i 2021 og senere revideret i februar 2023

Guide: Hvilken laks er bedst at vælge? Konventionel opdrættet laks, vild laks eller økologisk opdrættet laks?

Laksen er uden tvivl danskernes favoritfisk nummer et. Men det er også en fisk, som jeg oplever, at mange forbrugere er meget i tvivl om, ikke mindst fordi der løbende igennem de sidste mange år har været rejst en del kritiske spørgsmål til produktionen af opdrættet norsk laks. Fx rådede Danmarks Naturfredningsforening os forbrugere i 2016 til at gå uden om den norske opdrættede laks i deres artikel: “Undgå at spise norsk opdrættet laks” 

Kritikken har fået mange danskere til at være mere opmærksom på, hvilken laks de køber. Men kigger man rundt i køle- og frysedisken i de danske supermarkeder, ja så er der faktisk langt mellem alternativerne til den norske opdrætslaks, hvilket også hænger godt sammen med, at Danmark ifølge WWF Verdensnaturfonden er en af de største aftagere af laks fra norske havbrug (1).

Men hvad er egentlig forskellen på de tre typer af fiskeprodukter? Ja, det har jeg forsøgt at gøre lidt tydeligere for dig her ved at se på både fordelene og ulemperne ved konventionel opdrættet laks, økologisk opdrættet laks og vildlaks, så det herved bliver lettere for dig at træffe et valg.

 

Konventionel opdrættet laks

Når vi her taler opdrættet laks, så er det primært norsk opdrættet laks, da det som sagt primært er den, du kan vælge i de danske butikker. Det er laks som produceres i bure i såkaldte laksehavbrug.

Foto: Shutterstock

Fordelene ved opdrættet laks

 • Har et lavere indhold af skadelige miljøgifte end vild laks (2).  Læs mere
  Miljøgifte er en fællesbetegnelse for stoffer, der er giftige for dyr og planter i naturen. Miljøgifte dækker over både naturligt forekommende metaller som fx kviksølv og cadmium og menneskeskabte organiske stoffer, som ikke findes naturligt fx dioxin og PCB. Miljøgiftene findes som forurening i vandet, som mikroorganismer, plankton og planter optager og dermed fører videre gennem fødekæden. Miljøgifte bliver dermed ophobet i laksen gennem den mad, den spiser, såsom rejer. Opdrættet laks lever primært af plantebaseret foder og ikke af andre fisk som vildlaksen, og derfor har opdrættet laks et mindre indhold af miljøgifte
 • Let tilgængelig, da den findes i stort set alle supermarkeder
 • Som regel er den billigere end vildlaksen og den økologiske laks

 

Ulemperne ved opdrættet laks

 • Kan indeholde rester af sprøjtegifte fra foderet (2). Dog i små mængder, men tilsammen med anden kemi, som vi dagligt udsættes for, kan den bidrage til den såkaldte cocktaileffekt
 • Kan indeholde tilsætningsstoffet ethoxyquin, som bruges til at mindske harskning af fiskefoderet. Stoffet er mistænkt for at være kræftfremkaldende(4) 
 • Fiskenes sundhedshedstilstand er dårlig grundet udbredt problem med lakselus, sygdomme, skader og høj dødelighed (3) 
 • De opdrættede laks kan smitte de vilde fisk med lakselus, virus og bakteriesygdomme og bliver derfor en trussel for den vilde laksebestand og havørreden (5)
 • Forurener havene omkring laksebrugene bl.a. med bekæmpningsmidlerne, som bruges til at få bugt med lakselus, samt kvælstof, fosfor og organisk stof, som først og fremmest stammer fra foderspild og ekskrementer. (5) 
 • Opdrættet laks indeholder lidt mindre selen, kobber, zink og jern end vildlaks(2) 
 • Fedtsyresammensætningen er sundhedsmæssig dårligere i opdrættet laks end i vildlaks, primært fordi opdrættet laks indeholder mere fedt samt mindre af de gavnlige omega-3-fedtsyrer end vildlaks (2)
 • Får sin røde farve gennem et syntetisk farvestof, som er i foderet (6)

 

Vild laks

Når vi her taler vildlaks, så er det blot generelt og ikke laks fra et bestemt område eller art.

Fordelene ved vildlaks

 • Har et højere indhold af selen, kobber, zink og jern end opdrættet laks (2)
 • Har et højere indhold af de gavnlige omega-3-fedtsyrer end opdrættet laks(2)
 • Kødet er fastere og mere fedtfattigt end kødet fra opdrættet laks. Læs mere
    Sammensætningen af fedtet og også sundhedsmæssigt langt bedre i vildlaks end i opdrættet laks. Fx indeholder en vild atlantisk laks pr. 100 g 666 kJ/159 kcal, 7,5 g fedt og 0 g mættet fedt (dårligt fedt), hvorimod en opdrættet atlantisk laks indeholder pr. 100 g 947 kJ/ 228 kcal, 18 g fedt og 2 g mættet fedt (7)
 • Indeholder ingen medicinrester
 • Indeholder ingen pesticidrester eller tilsætningsstoffer som ethoxyquin, som kan findes i fiskefoder
 • Indeholder ingen kunstige farvestoffer, men får derimod sin rødlige farve naturligt fra primært de rejer, den spiser

 

Ulemperne ved vildlaks

 • Et stort norsk forskningsstudie viste, at norske vildlaks har et højere indhold af miljøgifte end norske opdrætslaks. Læs mere
  Begge grupper viste sig dog at have lave værdier ift. de grænseværdier, som er sat (2). Fødevareguiden har talt med Dorthe Licht Cederberg, Cand. Scient ph.d. i afdelingen Kemi og Fødevarekvalitet i Fødevarestyrelsen, som fortæller at dette billede også tegner sig for laks fra andre dele af verden. Generelt gælder det, at opdrættet laks har en kort levealder og bliver fodret med foder, som skal overholde grænseværdier for bl.a. dioxin og tungmetaller. Det betyder, at opdrættet fisk typisk har et meget lavt indhold af miljøgifte sammenlignet med vilde fisk, som typisk bliver ældre, fortalte hun.
 • Svær at finde i de danske supermarkeder, især som fersk laks

 

Økologisk opdrættet laks

Ligesom konventionelt opdrættet laks, så produceres økologisk laks også i bure i dam- og havbrug. Den økologiske laks, som findes i supermarkederne stammer både fra opdrættet dansk og udenlandsk laks. Her taler jeg bare om opdrættet økologisk laks generelt.

 

Fordelene ved økologisk laks

 • Risikoen for medicinrester er minimal, da brugen af medicin er minimal.Læs mere
  De økologiske fisk må kun få medicin én gang i deres liv. Hvis de får mere medicin må de ikke sælges som økologiske og skal fjernes fra det økologiske fiskeopdrætsanlæg (8)(9)
 • Strenge krav til fiskenes forhold såsom meget plads, vand uden forurenende stoffer og vand med meget ilt for at sikre en høj sundhedstilstand blandt fiskene (8)(9)
 • Foderet må ikke indeholde syntetiske farvestoffer, kun lidt naturlig farve fra rejer, og det må heller ikke tilsættes ethoxyquin, der er mistænkt for at være kræftfremkaldende (8)(9)
 • Kødet indeholder mindre fedt og har en fastere kødstruktur end konventionelt opdrættet laks. Læs mere
  Der er strammere krav til den økologiske produktion. Kravene indebærer blandt andet, at virksomheden skal prioritere grøn energi og undgå ressourcespild i produktionen, og der skal udarbejdes en affaldsreduktionsstrategi. Kravene skal sikre, at den økologiske produktion belaster naturen omkring hav- og dambrugene mindst muligt (8)

 

Ulemperne ved økologisk laks

 • Potentiel risiko for indhold af miljøgifte, som stammer fra fiskefoderet. Læs mere
  Foderet består af en blanding af økologisk plantefoder og protein. Plantedelen er normalt fra økologisk korn, bønner med mere, og proteindelen er som oftest fiskemel og fiskeolie. Fiskemelet skal komme fra bæredygtigt fiskeri (8). Ifølge Dorthe Licht Cederberg, Cand. Scient ph.d. i afdelingen Kemi og Fødevarekvalitet i Fødevarestyrelsen, vil fiskeolie typisk blive renset for indhold af dioxin, men andre råvarer vil ikke blive renset. Om det betyder at fiskemelet ikke er renset for miljøgifte fremgår ikke tydeligt nogen steder, og det har heller ikke været muligt at finde frem til egentlige tests af økologiske laks. Forbrugerrådet Tænk testede dog i 2018 ti forskellige røgede lakseprodukter, hvoraf to af dem var økologiske. Begge indeholdt en lille mængde kviksølv. Forbrugerrådet Tænk skrev som en konklusion på deres test, at røget laks generelt kun indeholder små mængder af uønskede stoffer som tungmetaller og dioxiner, og at tungmetaller blev fundet i små mængder i alle laks i testen.  Hertil skrev de, at det næsten er umuligt at undgå, og mængderne er så lave, at de ikke giver grund til bekymring (3).Fødevareguiden har kontaktet professorer inden for området samt Økologisk Landsforening for at få en afklaring omkring den potentielle risiko for miljøgifte i økologisk laks. De vendte aldrig tilbage på vores henvendelse.
 • Er vanskelig at få fat på, især de ferske og frosne laksebøffer
 • Prisen. Økologisk laks er ofte dyrere end konventionelt opdrættet laks, koster mellem 25-50 % mere. 
 • Problemer med lakselusene er de samme som ved de traditionelle opdrættede laks (5)

 

Læs mere om forskellene på konventionelle og økologiske fisk her på Økologisk Landsforenings hjemmeside 

 

Dilemmaet i supermarkedet

Du sidder måske nu og tænker, at du vil overveje at kigge efter alternativer til den opdrættede norske laks i butikkerne. Men her må jeg desværre sige til dig, at du skal have utrolig god tid og ikke være ked af at skulle rende byen tynd for at finde dem. Det er nemlig sådan, at de fleste af de lakseprodukter, der kan fås, både røget, frisk og frossen laks, som sagt, stammer fra opdrættet norsk laks. 

 

Se godt efter, hvor fisken stammer fra 

Det skal altid fremgå af laksen, hvor den stammer fra, dvs. om den er opdrættet eller vildtfanget. Se her 

Foto: Fødevareguiden

Kigger man på de forskellige pakker med laks, så kan man godt få indtrykket af, at mange producenter godt er klar over, at norsk opdrættet laks har fået et dårligt ry og dermed forsøger at camouflere det med forførende ord og billeder, som leder vores tanker over på andet end norsk opdrættet laks. 

 

(Foto: Coop.dk) Et eksempel er denne røgede laks, hvor der står “Norsk fjordlaks”. Det er egentlig slet ikke forkert, at det er en fjordlaks, da laksebrugene ligger i fjordene. Men som forbruger vil man nok ikke tænke, at en “fjordlaks” er det samme som en opdrættet “burlaks”. Men vender man produktet om, så står der, at det er opdrættet laks fra norsk havbrug. 

(Foto: Royal Greenland) Et andet eksempel er denne pakke laks, hvor der står, at den er røget i Danmark. Igen, så er det helt rigtigt, at det er den, men sætningen kan være med til, at vi som forbrugere ikke tænker over, at fisken er norsk opdrætslaks, som det er.

Jeg vil gerne understrege, at der ikke er noget ulovligt over denne markedsføring, og eksemplerne ikke nødvendigvis er dårlige produkter, for det kommer jo helt an på, hvilke værdier du handler ud fra. 

Summa sumarum, vend altid produktet om, hvis du ønsker de reelle informationer om produktet.

 

 

Kilder

1 WWF’s fiskeguide 

2 Forskning.no “Meir miljøgifter i villaks enn i oppdrettslaks”

3 Videnskab.dk, “Hvor sundt er opdrættet laks?”

4 Forbrugerrådet Tænk “Kemi i røget laks” 

5  Danmarks Naturfredningsforening “Undgå at spise opdrættet norsk laks” 

6 Fødevarestyrelsen “Fakta om opdrættet laks” 

7  DTU Fødevareinstituts fødevaredatabase, Fridafood.dk

8 Økologisk Landsforening, “Fisk- hvad er forskellen” 

9 Fødevarestyrelsen, “Økologisk akvakultur” 

10 Fødevarestyrelsen, “Sådan får du mindre uønsket kemi”