Har du styr på økologien? Tip en 13’er

Af Birgitte Mie Hansen, klinisk diætist.

Foto: Økologisk Landsforening

Har du styr på økologien? Tip en 13’er

Hvad betyder ordet økologi? Hvad er egentlig forskellen på leveforholdene mellem økologiske slagtesvin og konventionelle slagtesvin?

Og må økologiske fødevarer indeholde kunstigt sukker?

Test din viden om økologiske fødevarer med Fødevareguidens tip en 13’er

 

1. Hvad betyder ordet økologi?

1. I pagt med naturen

x. Det naturlige valg

2. Læren om naturens husholdning

 

SVAR

Det rigtige svar er 2

Ordet økologi stammer oprindelig fra græsk og betyder frit oversat ”læren om naturens husholdning”. (Kilde: Landbrug og fødevarer )

 

2. Hvad hedder de fire økologiske principper?

1. Sundhedsprincippet, recirkuleringprincippet, retfærdighedsprincippet og forsigtighedsprincippet

x. Tryghedsprincippet, økologiprincippet, retfærdighedsprincippet og forsigtighedsprincippet

2. Sundhedsprincippet, økologiprincippet, retfærdighedsprincippet og forsigtighedsprincippet

 

SVAR

Det rigtige svar er 2

Den økologiske måde at drive landbrug på bygger på de fire økologiske principper. Principperne er udgangspunktet for den økologiske landmands måde at tænke og handle på i forhold til landbrugsproduktionen. Principperne danner også grundlaget for de love og regler, som helt konkret bestemmer, hvordan man skal dyrke de økologiske marker, hvordan økologiske husdyr skal opdrættes, og hvordan økologiske fødevarer skal forarbejdes.

Læs mere om de enkelte principper på Økologisk Landsforenings hjemmeside

 

3. Hvad betyder dette fødevaremærke? Eu´s økologimærke

1. Det er EU’s økologimærke

x. Det er det svenske økologimærke

2. Det er det tyske økologimærke

 

SVAR

Det rigtige svar er 1

Det er EU’s økologimærke. Det sidder på alle økologiske fødevarer, der færdigpakkes i EU. Der er fælles økologiregler i EU, og EU’s økologimærke kan derfor gøre det lettere for os forbrugere at finde de økologiske varer på hylderne, uanset hvilket EU-land de kommer fra. Læs mere om EU’s økologimærke på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

4. Kan varer fra udlandet også være forsynet med det danske kontrolmærke?Det danske økologi mærke

1. Ja, det kan de godt, hvis de har været underlagt kontrol i Danmark

x. Nej, det kan de ikke. Kun varer produceret i Danmark kan få mærket

2. Ja, men kun i særlige tilfælde, hvor der er søgt om tilladelse til at bruge mærket

 

SVAR

Det rigtige svar er 1

Varer fra udlandet kan også være forsynet med det danske kontrolmærke, hvis de har været underlagt kontrol i Danmark. Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside 

 

5. Hvilke økologiske fødevarer køber vi danskere primært?

1. Det er især mælk, frugt og grøntsager og vin, som vi køber økologisk

x. Det er især mælkeprodukter, æg, havregryn, mel samt frugt og grøntsager, som vi køber økologisk 

Det er især mælkeprodukter,  frugt og grøntsager, havregryn og oksekød, som vi køber økologisk

 

SVAR

Det rigtige svar er X

Det er især mælkeprodukter, æg, havregryn, mel samt frugt og grøntsager som gulerødder, tomater, bananer og citrusfrugter, som danskerne i stor stil køber økologisk. Omkring halvdelen af alle de gulerødder, der spises i Danmark, er økologiske. Det er den højeste markedsandel for en enkelt vare. Omkring hver tredje liter mælk, danskerne køber, er økologisk, mens hver anden liter mælk, som skolebørn drikker under skolemælksordningen, har det røde Ø-mærke. (kilde: Landbrug og Fødevarer )

 

6. Må der bruges sprøjtemidler i økologisk landbrug?

1. Nej der må ikke bruges nogle former for sprøjtemidler, hverken naturlige eller syntetiske

x. Ja, der må gerne bruges nogle bestemte, både naturlige og syntetiske sprøjtemidler, men i meget mindre  omfang end i det konventionelle landbrug

2. Ja, der må i nogle tilfælde bruges en række naturlige pesticider (sprøjtemidler) i økologisk produktion, men det er ikke tilladt at bruge nogle former for syntetiske sprøjtemidler

 

SVAR

Det rigtige svar er 2

Økologiske afgrøder er dyrket uden eller med meget få sprøjtemidler (pesticider). Det er kun en række naturlige pesticider, som det er tilladt at bruge i økologisk produktion. Det er naturligt forekommende midler, der kun må bruges til at bekæmpe eller forebygge skadedyr og svampeangreb.

De ‘økologiske pesticider’ anvendes især til højværdiafgrøder, og samlet set bruges de på under een procent af det økologiske areal herhjemme.

Der må ikke bruges nogle former for syntetiske sprøjtemidler i økologisk produktion.

Kun i få tilfælde registrerer Fødevarestyrelsen rester af sprøjtemidler i økologiske fødevarer. Der er ifølge Fødevarestyrelsen som oftest tale om meget små mængder, der sandsynligvis skyldes forurening fra områder, der dyrkes konventionelt, eller sammenblanding af økologiske og konventionelle fødevarer.

Læs mere her på Fødevarestyrelsens hjemmeside og Økologisk Landsforenings hjemmeside 

 

7. Må der tilsættes nitrit i økologiske kød- og fjerkræprodukter?

1. Nej, nitrit må ikke tilsættes økologiske produkter

2. Ja, nitrit må gerne tilsætte økologiske udenlandske kød- og fjerkræprodukter, men ikke danske økologiske kød- og fjerkræprodukter 

3. Ja, nitrit må gerne tilsættes både danske og udenlandske økologiske produkter

 

SVAR

Det rigtige svar er X

Det er nemlig tilladt for de udenlandske økologiske producenter at tilsætte nitrit til økologiske kød- og fjerkræprodukter. Men det er ikke tilladt for de danske økologiske producenter at tilsætte nitrit. Så støder du på et kødprodukt, som kun har det europæiske Ø-mærke , så skal du lige tjekke ingredienslisten, hvis du vil være sikker på, at produktet ikke er tilsat nitrit. 

Læs mere i artiklen “Vær opmærksom på nitrit i kødprodukter” 

 

8. Må økologiske fødevarer indeholde palmeolie?

1. Ja, økologiske fødevarer må gerne indeholde palmeolie

x. Nej, de må ikke indeholde palmeolie

2. Økologiske fødevarer må kun indeholde palmeolie, hvis den er RSPO-certificeret 

 

SVAR

Det rigtige svar er 1

Der er ingen krav om, at økologiske fødevarer ikke må indeholde palmeolie.

 

9. Økologiske produkter skal leve op til Fødevarestyrelsens krav om lidt fedt, salt og sukker?

1. Ja, det skal de altid

x. Nej, det skal de ikke

2. Ja, hvis produktet er anprist fx med “lavt indhold af sukker” eller højt fiberindhold

 

SVAR

Svaret er X

Nej, økologiske fødevarer skal ikke leve op til Fødevarestyrelsens anbefalinger for fedt, salt, sukker og fibre i fødevarer. Det skyldes, at Ø-mærket er et økologimærke, som udelukkende omhandler økologisk produktion. Men Nøglehulsmærket er et ernæringsmærke, og produkter med det mærke skal leve op til Fødevarestyrelsens anbefalinger for fedt, salt, sukker og fibre i fødevarer. Så er det vigtigt for dig, at en vare både er økologisk og har det optimale indhold fedt, salt, sukker og fibre, ja, så skal du finde en vare med både Ø-mærket og Nøglehulsmærket.

 

10. Økologiske fødevarer er altid mere klimavenlige end konventionelle?

1. Nej, konventionel og økologisk landbrug belaster klimaet ca. lige meget, bare på forskellig vis

x. Ja, økologiske fødevarer er altid et mere klimavenligt valg ende konventionelle fødevarer

2. Nej, konventionelle fødevarer belaster klimaet mindre end økologiske fødevarer

 

SVAR

Det rigtige svar er 1

Både økologisk og konventionelt landbrug belaster miljøet og klimaet med kvælstof, metan og lattergas. Groft sagt kan man sige, at den konventionelle produktion i dag belaster mere end den økologiske per hektar, mens den økologiske produktion belaster mere end den konventionelle per produceret enhed. Det skyldes, at økologisk landbrug skal bruge mere areal for at producere den samme mængde vare, da udbyttet per hektar er mindre (Kilde: Concito, Danmarks grønne tænketank).

 

11. Må der bruges gensplejsede (GMO) ingredienser eller foder til økologiske dyr?

1. Ja, hvis det er økologiske gensplejsede ingredienser

x. Der må ikke bruges gensplejsede ingredienser til økologiske fødevarer, men økologiske dyr må gerne fodres med GMO-foder

2. Nej, I økologiske fødevarer må der ikke bruges genmodificerede ingredienser, og  økologiske dyr må heller ikke fodres med gensplejset foder

 

SVAR

Det rigtige svar er 2

I økologiske fødevarer må der ikke bruges genmodificerede ingredienser, og økologiske dyr må heller ikke fodres med gensplejset foder.

Du kan ikke se på kød, mælk og æg fra konventionel produktion, om dyret har fået genmodificeret foder, da det ikke er mærkningspligtigt.

Kilde: Fødevarestyrelsen 

 

12. Er det tilladt at bruge kunstige sødemidler til økologiske fødevarer?

1. Ja, men kun de naturlige såsom stevia og birkesød

x. Nej, der må ikke anvendes nogle former for kunstige sødestoffer

2. Ja, men kun sødestoffer, som man kan dokumentere ikke har en sundhedsskadelig effekt

 

SVAR

Det rigtige svar er X

Der må ikke anvendes nogen former for kunstige sødemidler i økologiske produkter

 

13. Hvilke forhold lever økologiske slagtesvin under i forhold til ikkeøkologiske slagtesvin?

1. Økologiske grise har bl.a. andet dobbelt så meget plads som ikkeøkologiske slagtesvin og adgang til det fri, hvilket ikkeøkologiske slagtesvin som udgangspunkt ikke har, og så må økologiske grise ikke fikseres eller få kuperet halen, som ikkeøkologiske slagtesvin gerne må

x. Forskellen ligger kun i, at økologiske grise skal have økologisk foder og skal kunne komme ud

2. Økologiske grise har mere plads, får økologisk foder og lever længere sammenlignet med ikkeøkologiske slagtesvin, og så skal de økologiske svin altid slagtes herhjemme, hvor de ikkeøkologiske slagtesvin gerne må slagtes i udlandet 

 

SVAR

Det rigtige svar er 1

Økologiske slagtesvin har 1,3 m² hver, hvilket er dobbelt så meget plads som ikkeøkologiske slagtesvin. Alle økologiske slagtesvin skal have adgang til det fri, mens der ikke er nogle regler om det for ikkeøkologiske slagtesvin. Hvis en økologisk gris bliver syg og får antibiotika, skal der gå dobbelt så lang tid, før den kan sendes til slagtning, end hvis grisen havde været ikkeøkologisk. Økologiske grise må ikke fikseres som ikkeøkologiske slagtesvin gerne må. Både økologiske og ikkeøkologiske slagtesvin må slagtes i udlandet.

Læs mere om forskellene på leveforholdene for økologiske og ikkeøkologiske slagtesvin på Fødevarestyrelsens hjemmeside