Hvad er det mest bæredygtige valg inden for oksekød?

Af Birgitte Mie Hansen, klinisk diætist.

Foto: Shutterstock

Hvad er det mest bæredygtige valg inden for oksekød?

At begrænse indtaget af kød, især oksekød, er et af de vigtigste grundelementer i det bæredygtige fødevareforbrug. Men er oksekød bare oksekød, eller kan vi som forbrugere også tage et mere bæredygtigt valg, når vi står ved køledisken og skal vælge oksekød? 

Ja, det kan vi faktisk godt, fordi måden oksekødet er blevet produceret har nemlig en væsentlig betydning for påvirkningen af klimaet og miljøet. Forvirret? Så læs med her

 

Hvorfor påvirker oksekød klima og miljø så meget?

At køer er de store syndere i klimaregnskabet, hører vi ofte i klimadebatten. Men hvordan er det nu, det hænger sammen? 

Jo, klimabelastningen fra produktionen af oksekød stammer primært fra foderproduktionen til dyrene og fra den metangas, som kalve og køer udleder (prutter og bøvser). Metangas virker ligesom kuldioxid (CO2) som en drivhusgas og medvirker derfor til den globale opvarmning.

Der er dog stor forskel på, hvor meget de forskellige typer af kalve- og oksekød påvirker klimaet. Hvor meget foder, der skal til at producere et kg kød, er nemlig forskelligt og det samme er udledningen af metangas alt afhængig af, om kvæget opholder sig på stald (og om det er et system med

gylle eller dybstrøelse) eller ude i det fri. Der er altså stor variation i miljøbelastningen alt afhængig af, hvilken type kvæg der tales om, alder mv. (Kilde: Kødbranchens fællesråd)

 

Bøffer fra malkekvæg og kødkvæg påvirker klimaet forskelligt

Produktion af oksekød påvirker som sagt både klimaet og miljøet, men også biodiversiteten, dvs. mangfoldigheden af dyr, planter, svampe og andre levende organismer der, hvor køerne græsser. Men graden af påvirkning afhænger af, hvordan kødet produceres.

Det er en af konklusionerne i rapporten “Environmental impact of beef” fra 2015 . Her ser man på 13 forskellige produktionsformer af kød.

Overordnet set så findes der to produktionssystemer i forbindelse med kvæg, nemlig:

  • Kødkvæg
  • Malkekvæg

De to produktionssystemer er meget forskellige, idet de har forskellige formål. Det ene, kødkvæg, har til hovedmål at producere kød, og det andet, malkekvæg, har til hovedformål at producere mælk.(Kilde: Kødbranchens fællesråd)

Et af resultaterne fra rapporten “Environmental impact of beef” viser, at kalve- og oksekød fra malkekvæg påvirker klimaet mindre pr. kg kød end kød, der stammer fra kødkvægsproduktion. Produktion af kød fra malkekvæg udleder også færre næringsstoffer til miljøet pr. kg produceret kød. 

Omvendt er kød fra kødracerne bedre for biodiversiteten. Således er der if. forskerne et lille tab af biodiversitet, når der produceres oksekød af malkerace og en lille stigning i biodiversitet, når der produceres oksekød i et intensivt ammekvægsystem med limousine. I den ekstensive produktion med skotsk højlandskvæg er der en betydelig positiv påvirkning af biodiversiteten på grund af de store arealer, der afgræsses. (Kilde: Landbrug og Fødevarer)

Så det er altså et af bæredygtighedens dilemmaer, at malkekvægsbøffer er mest klimavenlige, men kødkvæg det bedste for biodiversiteten

 

Disse kvægracer dækker over kødkvæg

Men kan man se på pakken, hvilken type kvæg kødet stammer fra? 

Nej, det fremgår sjældent på pakkerne med kalve og oksekød. Af og til vil det fremgå, hvilken kvægrace det er, og som tommelfingerregel så er disse kvægracer kødkvægracer:

  • Limousine
  • Hereford
  • Skotsk højlandskvæg

(Kilde: Kødbranchens fællesråd)

 

Hakket dansk oksekød er et bæredygtigt valg af oksekød

Hakket oksekød er populært hos os danskere. Er det også det hjemme hos dig, så vil du faktisk kunne træffe et mere bæredygtigt valg ved at vælge dansk hakket oksekød. Det skyldes, at det hovedsageligt stammer fra malkekøer, der har produceret mælk i de danske stalde før slagtningen. Når køerne ikke leverer den optimale mælkeydelse, sendes de til slagtning og ender i stor udstrækning som hakket kød. 

Hakket dansk oksekød er derfor et godt valg i forhold til miljø, fordi vi udnytter koens ressourcer til både mælkeproduktion, kød og læder til forskellige produkter (Kilde: Kødbranchens fællesråd)

Af og til er det hakkede oksekød lavet af kødkvæg, der som sagt belaster klimaet mere end malkekvæg. Fødevareguiden har været ude og kigge på en masse pakker oksekød, og det billede, som tegner sig, er, at det står ret tydeligt på pakken foran, hvis det stammer fra kødkvæg

Foto: Fødevareguiden. Her kan du se at kødet stammer fra kødkvæg
Læs også artiklen “Ti spørgsmål til eksperten i bæredygtige og klimavenlige fødevarer”

Se på pakken, hvor kødet er produceret og slagtet

Det skal stå på pakken, hvor kødet er produceret. Af og til er det illustreret foran ved et flag, eller så står det bag på pakken som her.

Bag på pakken kan du også se, hvor kødet er er slagtet. At kødet er produceret i Danmark, er nemlig ikke ensbetydende med, at det også er slagtet i danmark. Så er det vigtigt for dig, at dyret ikke er transporteret langt for at blive slagtet, så kig på pakken, hvor det er produceret og slagtet.

 

 

 

Tre gode valg for os forbrugere 

Hvis man skal sætte det lidt firkantet op, så kan man sige at man går mod et mere bæredygtigt valg af oksekød, hvis man tænker over:

  • Generelt skære ned på indtaget af oksekød
  • Vælger dansk oksekød, da det generelt stammer fra malkekvæg
  • Skære ned på bøffer fra kødkvæg som limousine, hereford og skotsk højlandskvæg

 

Læs også artiklen “Hvordan laver jeg en bæredygtig kødsovs”