Indkøbsguide

Hos Fødevareguiden er der ingen løftet pegefinger. Og vi fortæller dig ikke, hvad du skal spise eller ikke spise. Det er dig, der suverænt bestemmer, hvilke varer du vælger at købe.

Fødevareguidens indkøbsguide giver dig blot fakta om de forskellige fødevarer i forhold til ernæring, sundhed, dyrevelfærd, klima og miljø, så det bliver lettere for dig at træffe beslutninger om valg af fødevarer, der matcher dine værdier og behov.

 

Anbefalingerne for næringsstofindholdet dvs fedt, sukker, salt og kostfibre taget afsæt i Fødevarestyrelsens anbefalinger. Supplerende anbefalinger stammer fra Hjerteforeningen.

Primære kilder er Altomkost.dk og rapporten “Vejledning om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v”. og Hjerteforeningens indkøbsguide

 

Anbefalinger til børn mangler
Madvarer som decideret er produceret til babyer og småbørn, er underlagt stramme  retningslinjer for, hvor meget sukker, fedt, fibre, salt m.m. der må være i varen. Men fra 6 måneders alderen begynder børnene så småt, at spise familiens “almindelige madvarer”. Og her mangler man som forældre nogle konkrete retningslinjer for, hvor meget sukker, fedt, fibre, salt m.m. der må være i “almindelige madvarer”, som er til børn. Små børn har nemlig ikke det samme behov, for næringsstoffer, som større børn og voksne. De tåler heller ikke det samme, blandt andet pga. af deres lille kropsvægt. Derfor giver det ernæringsmæssigt mening, at skelne mellem børn under to år og børn over to år og voksne.

Derfor har jeg ud fra den tilgængelige litteratur forsøgt at lave nogle retningslinjer, som man kan læne sig op ad.

Du kan let komme til at stå i en situation, hvor det fx. kan være svært at finde flakes til morgenmad uden for meget salt. Her gælder det om at være lidt pragmatisk og gå efter mindst muligt saltindhold, og tænke over barnets resterende mad ift. salt. Så ender man overordnet set på et acceptabelt niveau.

Husk det store billede

Det ville være så let,  hvis vi kunne dele supermarkedet op i to afdelinger: Afdelingen for de sunde fødevarer og afdelingen for de usunde fødevarer. Men så enkelt er det desværre ikke. For hvad er det egentligt, der afgør, om fødevaren er sund? Mange vil måske mene, at man godt kan kalde en fødevare sund eller ej ud fra næringsstofindholdet. Det vil sige hvor meget fedt, protein, fibre, vitaminer m.m. der er i varen. Men at dømme om en fødevare er sund udelukkende ud fra næringsstofindholdet, giver ikke meget mening. Vi spiser jo ikke næringsstoffer, vi spiser mad! Og den enkelte fødevare er jo kun en lille brik i en stor sammenhæng. Så se hellere dine varer i sammenhæng med resten din kost. Helhed og variation er således vigtige kodeord, når vi taler sund mad.

 

Søg